הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

שכירות דירה

איחור תשלום שכירות בגין לקויים שלא תוקנו ומניעת רווח 70072
א. בהלכה נפסק שאם השכיר בית לאוהבו, והלה הפך לשונאו - השכירות אינה בטלה. מכאן הסיק בית הדין שהפרות חוזה מינוריות או סבירות מצד השוכר אינן עילה לביטל חוזה שכירות. ב. כאשר משכיר אינו מתקן תקלות במושכר ב...
קראו עוד
ביטול שכירות בטענת מקח טעות 80014
שוכר ביקש לבטל חוזה שכירות לאחר שחתם עליו בטענת מקח טעות. בית הדין דחה את טענותיו, וקבע: א. אדם שנאלץ לעזוב דירה בגלל איומים כלפיו ושכר דירה חלופית במהירות, אינו יכולה לבטל את שכירות הדירה החלופית בט...
קראו עוד
בעיות חשמל בדירה שכורה 71041
התובעים הם משכירי דירה שהשכירו דירתם לשוכרים, השוכרים עזבו באמצע חוזה, בגלל בעיות חשמל, בעיות החשמל תוקנו לדעת התובעים, ולכן על השוכרים להשלים את השכירות, וכמו כן הם צריכים לשלם חשבונות וצביעה....
קראו עוד
התחייבות למכירת בית 68042
שוכר פנה למשכיר וסכם עמו מחיר עבור רכישת המושכר. לאחר זמן הודיע המשכיר כי אינו חפץ בהסכם וכי הוא מעלה את דמי השכירות ובמידה והשוכר חפץ ברכישת המושכר המחיר גבוה יותר משסוכם. השוכר תובע שהמכירה תתבצע כפ...
קראו עוד
שוכר דירה שלא השלים את המחויבות שלו 69039
בית הדין קבע כי שוכר שעזב את המושכר באמצע תקופת השכירות אינו נפטר מחובותיו. בנוסף, שוכר שהתחייב להחזיר את המושכר כשהוא מסויד ולא עשה זאת, חייב לשלם עבור סיוד. לסיום קבע בית הדין כי משכיר אינו רשאי לבצ...
קראו עוד
שוכרים שעזבו דירה עקב התנהגות בעל הדירה 70001
בית הדין קבע כי התנהלות תקיפה של משכיר אינה מהווה עילה להפרת הסכם השכירות על ידי השוכרים. בית הדין קבע כי גם במקרה של עייל ונפיק אזוזי העסקה אינה בטלה....
קראו עוד
שוכר שני בתקופת השוכר הראשון 71107
הדיון הינו בין התובע שהיה שוכר בדירה לבין הנתבעת שהיא כרגע השוכרת בדירה, ביניהם שני נושאים במחלוקת נושא אחד הוא נושא כניסת הנתבעת למגורים שבועיים לפני הזמן המיועד ובזמן שעליו הוא שילם, ועל כך הוא תובע...
קראו עוד
איחור בפינוי דירה שכורה 72006
שוכרים גרו בדירת המשכיר-התובע,במשך כמעט 5 שנים על פי החוזה שבינהם, לאחר תום החוזה, נשארו להתגורר בדירה עוד כחודשיים נוספים, ולא הסכימו לחתום על חוזה נוסף, לפי החוזה עליהם לשלם 200$ לכל יום איחור, וסך ...
קראו עוד
שוכר שלא פינה את הדירה במועד 72018
התובעת היא בעלת דירה, שוכר הדירה האריך את החוזה, אך גר גם לאחר תום החוזה, וגם הפסיק לשלם, התובעת תובעת חוב עבור שכר דירה והוצאות נוספות על הדירה. השוכר מודה בחלק מהחוב, אך טוען שחלק מהחוב הוא לא חייב,...
קראו עוד
צו מניעה כנגד שיפוץ דירת דייר בדמי מפתח 72070
התובעת מתגוררת בדירה בדמי מפתח, הנתבע מעוניין לבצע שיפוצים בדירתה, התובעת ביקשה להוציא צו מניעה כנגד השיפוצים שלטענתה פגעו בזכויותיה...
קראו עוד