הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

שכירות דירה

תביעה לפינוי שוכר מקרקעין 83043-3
התובעת השכירה נכס לשוכרת, ונהגה להשכירו שנה אחר שנה במשך שנים רבות. התובעת דרשה כי הנתבעת תפנה את המושכר לאלתר, ואילו הנתבעת ביקשה לדחות את פינוי המושכר לחודשי הקיץ. לאחר שניתן פסק דין אשר הורה לפנות ...
קראו עוד
שוכר בית דפוס שלא פינה את המושכר בתום השכירות 83038-3
פסק דין משלים, העוסק בעניינים שלא הוכרעו בפסק הדין הראשון. האם על השוכר לפנות ולנקות את המושכר כעת משנסתיימה השכירות; במקרה שהשוכר והמשכיר השתמשו יחד באולם, על מי מוטלת החובה לטפל בנושא תשלומי הארנו...
קראו עוד
מחלוקת בין שוכר דירה למשכיר לגבי סעיף אופציה 83042-1
השוכר שכר את הדירה לשלוש שנים. בהסכם נכתב כי "ככל שהשוכרים יבקשו להאריך את תקופת ההסכם, לתקופה נוספת, יהיה עליהם להודיע למשכיר עד שלשה חודשים קודם לתום תקופת השכירות". לאחר שהסתיימה תקופת השכירות הראש...
קראו עוד
מחלוקת לגבי תנאי בשכירות מקרקעין ותנאי במכירת רכב 82031
התובע הוא בעל מוסך. הנתבע שכר מהתובע חדר במחסן. לטענת הנתבע, סוכם שהתובע יסגור את החדר באמצעות רשתות ברזל, וכיון שהתובע לא עמד בתנאי - זכותו לבטל את השכירות (בגלל תנאי בהסכם השכירות, או בגלל שהחסרון ב...
קראו עוד
תשלום דמי שכירות ע"י שוכרים ששיפצו את הדירה 82174
הנתבעים שכרו דירה מפלוני, והובטח להם שהדירה לא תימכר בתוך 5 שנים. בעקבות ההבטחה הנתבעים שיפצו את הדירה. למרות ההבטחה, פלוני מכר את הדירה לתובעים. התובעים לא קיבלו מהנתבעים בזמן את מלא דמי השכירות, ותב...
קראו עוד
מחלוקת בין שוכר ומשכיר על נזקים שהשוכר גרם למושכר 81095
(1) הערכת שוויו של נזק הוא על פי עניינו של הדבר הניזוק. אם אין דרך לתקנו או שמקובל לסחור בו, הערכת הנזק תהיה על פי מה שנפחת ערכו ממה שהיה קודם הנזק לשוויו לאחר הנזק. אך, אם ניתן לתקנו ואין מקובל לסחור...
קראו עוד
מחלוקת בין משכיר לשוכר בעניין סיוד מושכר 82030-2
בית הדין קבע על בסיס חוות דעת של מומחה, את הסכום שעל השוכר לשלם למשכיר בגין סיוד הדירה...
קראו עוד
מחלוקת בין שוכר ומשכיר על סיוד המושכר 82030-1
(1) יש לפרש הסכם על פי לשונו. (2) שוכר שהתחייב לסייד את המושכר ועזב מבלי לסייד - אינו רשאי לסייד את הדירה, אלא עליו לשלם את עלות הסיוד....
קראו עוד
מחלוקת בין עמותות על שכירות מבנה והכרעה לאחר קיום דיון במעמד צד אחד 81116-2
(1) בית הדין קיים דיון שני במעמד צד אחד לאחר שהנתבעת הערימה קשיים על קביעת הדיון, פעלה בחוסר תום לב כדי לסכלו, ונמנעה מלהגיע אליו למרות שקיבלה הזמנה. (2) בית הדין הכריע במחלוקת בין הצדדים לאחר קיום ד...
קראו עוד
דירה שנמכרה והשוכרים דורשים להמשיך את השכירות 77046-1
משפחת ח' שכרו דירה בישוב צ' ממר ז' שהדירה היתה בבעלותו, הם כתבו בחוזה השכירות סעיף הקובע כי יש להם "זכות ראשונים" על המשך השכירות, לטענתם זכות זו ממשיכה גם כאשר מכר מר ז' את הדירה למר ט'....
קראו עוד