הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

גרמא וגרמי

בנק ישראל
גביה שיק בהוצאה לפועל 70020
בית הדין כי במקרה של חוב ברור שאין לגביו ספק ניתן לפנות להוצאה לפועל ללא היתר מבית הדין, ועל החייב לשלם את מלוא החוב והקנסות, וכן לפצות את בעל החוב על הוצאותיו....
קראו עוד
תביעת מפעיל קייטנה נגד יזם 68017
התובע הפעיל חוג בקייטנה שניהל הנתבע. התשלום היה לפי מספר המשתתפים. בחוזה היה כתוב כי מספר הילדים בקייטנה הוא כמאתיים. התובע טוען כי מספר הילדים המוזכר בחוזה מחייב ולכן על הנתבע לשלם את ההפרש בין מספר ...
קראו עוד
עבודת קבלן שהופסקה 68033
א. גם כאשר למזמין עבודה היו טענות על איכות העבודה של קבלן, אין זה מקח טעות, כיוון שראה את איכות העבודה והחליט שלא לבטל את ההתקשרות. ב. כאשר מזמין הקדים תשלומים לקבלן, הקבלן הופך למוחזק, ועל המזמין נטל...
קראו עוד
תביעת ביטוח שנדחתה עקב עדות בעייתית של הנתבע 69060
עובד תבע את חברת הביטוח בעקבות תאונה שעבר וזימן את המעסיק להעיד לטובתו, התביעה נדחתה והעובד חויב בהוצאות משפט. בית הדין דחה את התביעה של העובד כנגד המעסיק לפיצוי על כך שעדותו גרמה להפסד במשפט, כיוון ש...
קראו עוד
אירוח בסטנדרט נמוך מזה שהובטח 72027
גרעין תורני התארח במקום אירוח, לאחר שהגיע לשם הסתבר לו לטענתו כי החדרים היו בסטנדרט נמוך ממה שהובטח להם, וכמו כן חלק מהאוכל התקלקל. נפסק שהתובעת תשלם לנתבעת סכום של 5,750 ש""ח עבור השלמת עלות השבת....
קראו עוד