הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

התחייבות למכר