הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

פיטורי עובדת בהריון

פיטורי עובדת בהריון 71070
תובעת עבדה בחברה לשירותי מחשוב, כשהייתה בחודש הרביעי להריונה, לאחר כארבעה חודשים יצאה התובעת לחופשת לידה, ושבה כעבור כשלושה חודשים, כשלושה חודשים לאחר החזרה לעבודה, פוטרה על ידי מנכ""ל החברה. כשבועיים...
קראו עוד
פיטורי עובדת בהריון כשרצון המעסיק להחזירה 72034
התובעת עבדה במוסד החינוכי במשך כמה שנים, עד שבשנת תשע""ב היא פוטרה למרות הריונה, היא תובעת ביטול הפיטורין וכתוצאה מכך היא תובעת 56,550 ש""ח על משכורות קרן השתלמות ותגמולים, וכמו כן היא תובעת פיצויי פי...
קראו עוד
פיטורי עובדת שנעדרה בגלל חופשת לידה ומחלה 75022
(1) יש תוקף הלכתי לחוקי המגן על העובדים, ובכלל זה לחוק עבודת נשים. (2) עובד שלא הגיע לעבודתו בגלל מחלה אינו בגדר עובד שהתפטר....
קראו עוד
עובדת שפוטרה בהריון אך התחילה לעבוד במקום אחר 72111
ניתן פסק דין בעניין תביעת התובעת והנתבעת, בו נפסק שבגלל שפיטורי התובעת היו בזמן הריונה, יש להמשיך ולשלם לה משכורת עד לזמן שבו מותר להודיע על פיטוריה. לאחר זמן, מנהל הנתבעת פנה למזכירות בית הדין ואמר ...
קראו עוד