הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

קבלנות

זגג שאיחר בהתקנת החלונות והתקין חלונות חלופיים 71007
א. על בעל מקצוע מוטל לבקש מהמזמין את הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו, ואם לא עשה זאת ונגרם איחור - בעל המקצוע אחראי. ב. במקרה של התחייבות לספק חלונות שלא התבצעה במועד ועכבה את אכלוס הבית, רשאי המזמ...
קראו עוד
זכותו של מזמין עבודה לסלק קבלן בגין ליקויים בעבודתו 72067-1
בית הדין פסק שלמזמינים יש זכות לסלק קבלן לאור בעיות של אמינות. בנוסף קבע בית הדין: 1. ישנה מחלוקת פוסקים באילו נסיבות ניתן לסלק עובד או קבלן ללא התראה. 2. כאשר מתעוררות בעיות אמינות של הקבלן ניתן ל...
קראו עוד
גנן שלא שולם לו מלוא שכרו 70051
בית הדין חייב מזמין עבודה לשלם לגנן עבור עבודתו למרות שנמצאו בה מספר ליקויים. בית הדין חייב את הנתבע בהוצאות בגלל של שלא שילם עד לדיון את הסכומים שהיה חייב גם לשיטתו....
קראו עוד
עיכוב וליקויים בעבודה קבלנית 67017
א. יש תוקף הלכתי להתחייבות לפיצוי מתון על סיום עבודתו של קבלן. ב. בית הדין דן באופן מפורט בטענות לליקויים ותוספות בבנייה....
קראו עוד
אדם שהזמין כתיבת ספר והפסיק את הזמנתו 70018
הנתבע הזמין מהתובע שיכתוב עבורו ספר שמפריך טענות כופר בספרו, התובע התחיל בעבודה, עד שבשלב מסוים הנתבע והתובע הורידו יחד את שכר התובע, ובשלב מאוחר יותר הנתבע שלא היה מרוצה מעבודת התובע ביקש לשלוח את הח...
קראו עוד
עבודות גינון ובניה 68019
לאחר שגנן ומזמין סיכמו על מחיר עבור עבודות גינון ובניה הגנן החל בעבודה ולאחר מכן סוכם שקבלן אחר ישלים. עקב כך החזיר הגנן למזמין צ'קים. הגנן טוען שהמזמין צריך לשלם את שארית החוב ובנוסף תובע עלות עבודו...
קראו עוד
עבודת קבלן שהופסקה 68033
א. גם כאשר למזמין עבודה היו טענות על איכות העבודה של קבלן, אין זה מקח טעות, כיוון שראה את איכות העבודה והחליט שלא לבטל את ההתקשרות. ב. כאשר מזמין הקדים תשלומים לקבלן, הקבלן הופך למוחזק, ועל המזמין נטל...
קראו עוד
ביטול הזמנה של עבודת עיצוב ממשרד פרסום 69028
בית הדין הכריע במחלוקת בין בעל מסעדה לבעל משרד פרסום בשאלה מי הפר את החוזה ביניהם, וקבע כי בעל משרד הפרסום הוא שהפר את החוזה. זאת, למרות שבעל המסעדה ביטל שיקים שנתן כדי לגרום לכך שהחוזה ימומש....
קראו עוד
מעצבת שתובעת שכרה מהוצאה לאור 69030
נדונה שאלת ההבחנה בין עובד לבין קבלן, ונפסק שבמקרה זה מזמין העבודה אינו אחראי לתשלום כיוון שסוכם כי האחריות תהיה מוטלת על גוף אחר....
קראו עוד
קבלן שלא השלים מלאכתו 71072
התובע והנתבע חתמו על חוזה שיפוץ, בה הנתבע שהוא קבלן שיפוצים היה צריך לשפץ את ביתו של התובע, לטענת התובע הנתבע איחר בהרבה, ולכן הוא הביא קבלן אחר שישלים את המלאכה, הוא תובע תוספות עבור ההשלמה. לטענת הנ...
קראו עוד