הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

ארץ חמדה גזית כפר יונה

>> לפסקי הדין

בשיתוף הרבנות המקומית

אב"ד

הרב עקיבא כהנא

כתובת

בית הכנסת גבעת אלונים, רח' בנטל 8, כפר יונה