הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

צרו קשר

מזכירת בית הדין - הגב' ציפי גלינסקי

מנהל בית הדין - הרב אהרן פלדמן

כתובת מזכירות ארצית, רח' ברוריה 2, ירושלים

טלפון 077-215-8-215 | פקס 02-5379626 | דוא"ל beitdin@eretzhemdah.org | דואר ת.ד. 8178 ירושלים מיקוד 9108101

או בטופס פניה זה: