הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

בכל שאלה או בעיה פנו למזכירת בית הדין: טלפון 077-215-8-215, דוא"ל beitdin@eretzhemdah.org.

הכנות להגשת תביעה

הגשת תביעה כוללת ארבעה פריטים:

  1. חתימה על הסכם בוררות - לעיון בהסכם הבוררות של ארץ חמדה גזית לפני חתימה לחצו כאן. אדם פרטי יכול לחתום מהמחשב כפי שיוסבר בהמשך. עמותה או חברה נדרשות לחתימה וחותמת ועליהן להוריד את הסכם הבוררות (כאן), לחתום, לסרוק ולשלוח לבית הדין, כפי שיוסבר בהמשך.
  2. תשלום אגרה - כדי לפתוח תיק יש לשלם אגרה בסך 200 ש"ח, תשלום זה לא יוחזר בכל מצב. אם הדיון יתקיים בארץ חמדה תדרשו להשלים את תשלום האגרה המלא. לפירוט האגרות לחצו כאן.
  3. הגשת כתב תביעה - את כתב התביעה יש להגיש בקובץ, בהמשך תתבקשו להעלות את הקובץ לאתר. ניתן להגיש כל קובץ המתאר את התביעה ואת הסעדים המבוקשים (מה התובעים רוצים לקבל). לנוחיותכם ניתן להוריד טופס של כתב תביעה עם הנחיות למילוי כאן. הכינו את הקובץ והעלו אותו במקום המתאים למטה.
  4. משלוח צילום תעודת זהות - הכינו קובץ ובו צילום תעודת זהות.

לאחר השלמת ההכנות פעלו על פי ההוראות הבאות.

1. חתימה על הסכם בוררות על ידי התובעים

על התובעים לחתום על הסכם בוררות של בית הדין (בהמשך יתבקשו גם הנתבעים לחתום).

אדם פרטי - לחתימה במחשב לחצו כאן.

חברה ועמותה - יש לשלוח את את הסכם הבוררות סרוק עם חתימה וחותמת, דרך "צור קשר".

לאחר מכן חזרו לדף זה להמשך התהליך.

2. תשלום אגרה 

לתשלום האגרה עיברו לאתר מכון ארץ חמדה, ורשמו בתוך הערות: "תשלום אגרה".

למעבר לתשלום לחצו כאן

לאחר מכן חזרו לדף זה להמשך התהליך.

3. הגשת כתב תביעה וצילום תעודת זהות