הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

דיני עבודה

תביעת פיצויי פיטורין לעובדת שרשמה הכנסותיה על שם בתה 71006
א. כאשר מעסיק אומר לעובד שאם הוא יעשה צעד מסוים הרי שבכך הוא מתפטר - מדובר למעשה על פיטורין. ב. לאור הפרות המשמעת של העובדת היא קיבלה 2/3 מהפיצויים בלבד ולא קיבלה דמי הודעה מוקדמת. ג. יש תוקף להסכם ע...
קראו עוד
פיטורי מורה שמסרב לעבוד לפי הדרך החינוכית של המוסד 71017
התובע לימד במשך כשנתיים בתלמוד תורה הנתבעת, שיטתו החינוכית היתה שונה מגישת התלמוד תורה, כך סירב להכיר בלקויות של ילדים בתלמוד תורה, והמוסד ביקש ממנו להתאים את גישתו, אך ללא הצלחה. בשנה זו הופסקה עבודת...
קראו עוד
מנהל קבוצות אירוח שפוטר מתפקידו תובע תוספות שכר 1406
א. התובע עבד כסוכן מכירות עבור החברה של הנתבע. שני הצדדים הפרו את ההסכם שביניהם, אולם, המשיכו לעבוד ביחד. לפיכך, קבע בית הדין כי יש לשלם לתובע על פי שווי עבודתו. ב. שווי העבודה נקבע במקרה זה על פי התמ...
קראו עוד
תביעה לשעות הוראה ממוסד חינוכי 71037
לטענת התובע שהוא מורה במוסד חינוכי, המוסד החינוכי התחייב לתת לו עוד שתי שעות הוראה מעבר לשעות ההוראה אותן הוא מלמד במוסד, לטענת המוסד מדובר בשעות שהם מקבלים עבורם תקצוב מיוחד ממשרד החינוך, והתובע אינו...
קראו עוד
התחייבות מעסיק בשמירה על חפצי עובד 70038
מעסיק הודה שלא שילם שכרה של עובדת ודחה את תביעתה לאחריותו בגין גניבת הטלפון שלה במהלך העבודה. בית הדין קבע כי המעסיק הוא בגדר מודה במקצת וחייב אותו בשליש משווי הטלפון....
קראו עוד
דרישה להדחת רב שחטא בענייני ממון 70064
א. פוסקים רבים כתבו שאין אפשרות להדיח רב מתפקידו ללא סיבה. ב. למרות שלא להדיח רב מכהן, ניתן להוסיף רבנים נוספים לצדו. ג. כאשר הרב סרח בתחום העריות או ביסודות האמונה ניתן להדיחו. ד. בעקבות המעידה הקשה ...
קראו עוד
ניהל עסק לצילום ופתח עסק מתחרה 2608-1
א. יש תוקף הלכתי להסכם אי תחרות בין עובד למעסיק. ב. בלא הסכם אין איסור לפתוח עסק מתחרה, ובלבד שבעל העסק החדש לא יפנה ללקוחות קבועים של העסק הקיים. ג. בית הדין המליץ לעובד לוותר על תביעת שכרו מהמעסיק, ...
קראו עוד
מאבטח שהפסיד קורס בגלל מעסיקו 71029
התובע נשכר לשמש כרכז במחנה התנועה הנתבעת, במסגרת זו הובטח לו שהוא יעבור קורס מאבטחים ויוצב גם כמאבטח בסופו של דבר בגלל טעות שמו לא הופיע ברשימת השמות, והוא לא יכל לשמש כמאבטח הוא תובע פיצוי עבור כך....
קראו עוד
מחלוקת בין עובד למעסיק האם הוא עובד או נותן שירותים 71030
התובע עבד בישיבה שמנהלה הוא מר חיא, תנאי העסקתו שונו כמה פעמים, עד שב-20.12.09 הוא קיבל מכתב פיטורין, שלאחריו הוא לא עבד בפועל. לטענתו יש להגדירו כשכיר עד לתאריך 20.1.10 ולשלם לו את כל הזכויות הסוציאל...
קראו עוד
חוזה עבודה שהסתיים והמשיכו בשתיקה 70024
בית הדין קבע: א. העובדה שעובד לא השיב להצעה של מעסיק לשינוי תנאי ההעסקה איננה בגדר פיטורין. ב. המשך העסקת העובד לאחר תום תקופת החוזה מהווה הארכה של החוזה המקורי על כל תנאיו. ג. המעסיק אינו רשאי להטיל ...
קראו עוד