הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

לחיפוש חופשי בפסקי דין - עשו שימוש בחלונית החיפוש של האתר

פסקי דין

הפחתת שכר דירה בעקבות תקלות במושכר ואחריות משכיר לחפצי השוכר 76076
(1) אם משכיר לא תיקן ליקויים הנמצאים באחריותו ואיכות החיים במושכר נפגעה – השוכר זכאי להפחתה בשכר הדירה. (2) משכיר מקבל על עצמו מכללא אחריות לחפצים של השוכר, ואם החפצים ניזוקו כתוצאה מזה שהמשכיר לא תי...
קראו עוד
תביעת פיצוי בגין חבלה 108-1
בית הדין פסק כי על בסיס הסכם הבוררות הוא רשאי לדון בתביעה על נזק גוף, דן בעקרון ה"גולגולת הדקה", ופסק שהנתבע אחראי לנזק וההכאה הייתה שלא כדין. בית הדין נתן לצדדים ארכה להגיע לפשרה ביניהם על גובה הפיצו...
קראו עוד
דמי תיווך שלא סוכמו כאשר המתווך פנה למוכר 70003
בית הדין קבע כי יש תוקף הלכתי לדרישת הכתב בהסכם תיווך בחוק המתווכים, ולכן מתווך שיזם את המכירה מבלי להבהיר שהוא מצפה לתשלום יקבל תשלום סמלי בלבד....
קראו עוד
צד שלישי שהגיש המחאה להוצאה לפועל וגרם נזקים 71023-1
א. כאשר מוכח שבורר טעה בחישוב סכומים יש לתקן את פסק הדין שלו. ב. אדם שפנה למימוש המחאה בהוצאה לפועל בניגוד לפסק בורר יחוייב בהוצאות כבדות. ג. אשה שהסמיכה את בעלה לחתום על המחאות בשמה ערבה לחובות של בע...
קראו עוד
קנס על ביטול דיון ויעילות באיחוד תביעות 77007-1
א. בית הדין חייב תובע בסך 800 ש"ח עבור ביטול דיון. ב. נקבע כי ויתור של תובע על התביעה בטל לאחר שהתברר כי הנתבעים החליטו להגיש נגדו תביעה נגדית....
קראו עוד
עיכוב בלקיחת משכנתא עקב אי הבאת מכתב כוונות 71027
"מר אלעד התובע רכש דירה מגב' נועה, סוכם שהיא תספק לו מכתב כוונות מהבנק שהדירה היתה משועבדת לו, המכתב נמסר באיחור ניכר. התובע תובע הפרשי ריביות, וקנס על איחור בחוזה, והשהייה בשכירות. ועוד הוצאות והפסד...
קראו עוד
מפעיל מכונת משקאות בבית כנסת שפעילותו הופסקה 71028
התובעים הפעילו מכונת שתייה בבית הכנסת, לטענתם הגבאי החדש הצר את צעדיהם, והם תובעים אותו לפצות אותם על נזקיהם, לטענת הגבאי המכונה לא פעלה כראוי ולכן הוא ניתק אותה לפעמים כשהגיעו אליו תלונות. נפסק שהתבי...
קראו עוד
עיסקה למכירת מניות שהוגשה בקשה לביטולה בעקבות אי תשלום בזמן 71023-2
"התובעת מכרה מניות של חברת ""מטבח.נט"" בסכום של 100,000 ש""ח, לנתבע, מאחר שהנתבע הגיש את הצ'ק לפרעון על ידי הוצאה לפועל היא מבקשת מבית הדין להכיר בפעולה זו כדרישת תשלום שלא נענתה וכביטול העיסקה. לחילו...
קראו עוד
דמי תיווך כשלא היה סיכום מראש 72098
(1) יש תוקף לסעיף בחוק המתווכים הקובע כי מתווך מקרקעין אינו זכאי לשכר כאשר הלקוח לא חתם על הסכם תיווך בכתב ולא סוכם במפורש או מכללא על תשלום. (2) גם כאשר הלקוח פטור עליו לשלם תשלום סמלי....
קראו עוד
העלמות ציוד כיתת כוננות שהושאל לרבש"ץ ישוב 72049
התובעת היא עמותה שמסייעת לישובים ביו""ש באספקת ציוד ואימון לכיתות הכוננות הישוביות, הנתבעת היא ישוב (אגודה שיתופית) ביו""ש בשנת 2003 רבש""ץ הישוב קיבל מהתובעת ציוד עבור כיתת כוננות, חלק מהציוד אבד, וח...
קראו עוד