הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

ארץ חמדה גזית בית שמש

>> לפסקי הדין

אב"ד

הרב אליעזר שנקולבסקי

כתובת

בית כנסת פייגנסון, רח' השושן 26, בית שמש