הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

לשון הרע

חיוב פיצוי בגין פרסום לשון הרע בכרזות ומנשרים 74050-1
חברת התובע ניהלה הליכים כנגד הנתבע, שהיה חייב לה חוב שתפח בגלל הצמדה וריבית. בשנת תשע"ד הנתבע פרסם פרסומים שונים כנגד התובע, בני משפחתו ועו"ד החברה, במסגרת זו פורסמו מנשרים רבים, בכמה מקומות ובהם כינו...
קראו עוד
חיוב פיצוי בגין פרסום לשון הרע בכרזות ומנשרים - ערעור 74050-2
בית הדין קמא חייב את המבקש בתשלום עבור בושת דברים, והמבקש הגיש בקשת ערעור על כך. בקשת הערעור לא אושרה משום שלא הוכח שיש מקום לערעור....
קראו עוד
זכות מעבר וצינעת הפרט במעבר העובר דרך בית 70026
בית הדין קבע כי במקרה בו יש לאדם אחד זכות מעבר בשטח של חברו (המכונה בחוק: זיקת הנאה) רשאי בעל השטח לבצע שינויים בשטחו הפוגעות במידה מתונה במעבר. כמו כן, בית הדין דחה תביעה לפיצוי על בושת בגין דברים שה...
קראו עוד
שכר טרחת עו"ד שהתרשל והכפשת שמו שיצרה מניעת רווחים 69020
בית הדין דחה תביעה של עו"ד כנגד לקוח בטענה שהלה הוציא דיבתו רעה וגרם לו לאובדן לקוחות בהיקף גדול. בית הדין דן בסוגיית מניעת רווח, ופטר את הלקוח בין השאר בגלל שפעל בתום לב....
קראו עוד
תביעת עובדת כנגד חברתה שלטענתה גרמה לפיטוריה 72043
עובדת במוסד חינוכי הודיעה להנהלת המוסד שעובדת אחרת הפעילה נגדה אלימות, וכתוצאה מזה המוסד הקים ועדת בדיקה, ולאחר בירור כמה תלונות כנגד עובדת זו היא פוטרה, כעת היא תובעת את העובדת הראשונה תביעה בשל 'הוצ...
קראו עוד
בושת דברים על מעשים חמורים 72099
באסיפת חברים של בית הכנסת אמר הנתבע לתובע שהוא 'מתעסק עם קטינים' התובע תבע אותו בבית הדין של הרב קרליץ, אך, הנתבע לא רצה להגיע לדיון, הוא שלח בדואר, והודעתו הגיעה לאחר מועד הדיון, כתוצאה מכך התובע פרס...
קראו עוד
פיצויים לחזן שהועבר ממשרתו 73114
התובע שימש כחזן בשכר במשך מספר שנים בבית הכנסת אותו מפעילה העמותה הנתבעת, לאחר כמה שנים פוטר ממשרתו, והוא דורש פיצויים שונים - פיצויי פיטורין, הפרת חוזה, ועוגמת נפש, כמו כן הוא דרש פיצויים על לשון הרע...
קראו עוד