הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

בית הדין לערעורים

>> לפסקי הדין

אב"ד

הרב יעקב אריאל, לשעבר רב העיר רמת גן

הרב יוסף כרמל, ראש כולל ארץ חמדה

הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר ורב מזרח העיר רעננה

הרב חיים בלוך, ראש כולל משפטי ארץ

כתובת

ארץ חמדה, רב' ברוריה 2, ירושלים