הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

פסקי דין של בית הדין: בית הדין לערעורים

דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה 77078-2
בית הדין לערעורים דחה בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה....
קראו עוד
החלטה בערעור בעניין הגבלת שאלות לעד וחיוב בהוצאות משפט מראש 77078-3
בית הדין לערעורים קבע כי לא ניתן להגביל ללא נימוק מהותי את מספר השאלות לעד, וכן לא ניתן לחייב צד בהוצאות משפט מראש בגין שאלות רבות ללא עד....
קראו עוד
ערעור: מעמדה של חברת ניהול כ"מוכר" לעניין חוק המכר 77096-2
בית הדין לערעורים דן בפסק דין של בית הדין, ובו נקבע כי חברת הניהול היא אכן "חברת ניהול", ואין להחיל עליה את חוק המכר (דירות) המטיל חיובים שונים על "מוכר" דירה. בית הדין לערעורים דחה את הערעורים, ואף...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין משכיר לשוכר בית דפוס 83038-2
בית הדין לערעורים דן בערעור שהוגש על פסק הדין של בית הדין קמא. בית הדין דן בהרחבה במחלוקת האם השוכר הודיע על עזיבתו חודשיים לפני שעזב בפועל. בית הדין קמא סבר שהיות שבחוזה השכירות לא מופיע תנאי המאפ...
קראו עוד
תביעה לפינוי שוכר מקרקעין 83043-3
התובעת השכירה נכס לשוכרת, ונהגה להשכירו שנה אחר שנה במשך שנים רבות. התובעת דרשה כי הנתבעת תפנה את המושכר לאלתר, ואילו הנתבעת ביקשה לדחות את פינוי המושכר לחודשי הקיץ. לאחר שניתן פסק דין אשר הורה לפנות ...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין רוכש נדל"ן לקבלן 80079-2
פסק דין זה עוסק בנושאים הבאים: (1) האם ניתן לערער על פסק דין בדרישה לקיים "לפנים משורת הדין"? (2) באילו מקרים איבוד זכות תיקון היא גורפת ובאילו מקרים היא נקודתית. (3) איבוד זכות תיקון על עיכוב ביצ...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין עובד למעביד על תשלומי שכר בגין תקופת התמחות במשרד עורכי דין 81064-3
בית הדין לערעורים דן בטענות שנטענו כנגד פסקי הדין של בית הדין קמא. הערעור נדחה....
קראו עוד
ערעור: מחלוקת בין קבלן למזמין בבניית פיר מעלית 81060
בית הדין דחה את טענות המערער, משום שלא נמצאה טעות בפסק הדין של בית הדין קמא....
קראו עוד
ערעור על החלטות בעניין סדרי הדין 80092
...
קראו עוד
ערעור: מחלוקת בעניין נעילת דרך-קיצור מהישוב על ידי הוועד המקומי 82048
בית הדין דחה את הערעור מהטעמים המוזכרים בפסק הדין של בית הדין קמא....
קראו עוד