הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

אגרות ארץ חמדה גזית

תשלום אגרות נעשה באתר ארץ חמדה, יש לרשום בהערות: "אגרת בית הדין" - לתשלום לחצו כאן

 

אגרת פתיחת תיק

עם הגשת כתב התביעה ישולמו 200 ש"ח (אגרה זו לא תוחזר גם אם התיק יסגר). לאחר חתימת הנתבעים על הסכם הבוררות ישלם התובע את חלקה השני של האגרה.

בתביעה לה שווי כספי, תקבע האגרה על פי גובה התביעה (הסכום שהתובע נקב בכתב התביעה):

עד 33,500 ש"ח - 500 ש"ח.

מעל 33,500 ש"ח - 1.5% מסך התביעה.

מעל 10 מליון ש"ח - 1.5% על 10 מליון הראשונים, 0.75% על יתר הסכום.

בהליך תביעה קטנה (דן יחיד; דיון אחד; ללא רשות ערעור; ובאישור הנהלת בית הדין) - ללא אגרה נוספת מעבר לאגרת פתיחת התיק.

תביעות שאינן כספיות 

(כגון תביעה לצו עשה או צו לא תעשה בעניין שאין לו שווי כספי) -

1000 ש"ח, 5000 ש"ח נוספים בתחילת כל דיון שלישי. 

אגרה בתביעה נגדית

כאשר הנתבע מגיש תביעה נגדית, יש להבחין בין שני מצבים שונים: 
אם התביעה הנגדית משמשת רק כטענת הגנה (קיזוז), על מנת לפטור את הנתבע מן הסכומים הנתבעים אך הנתבע אינו דורש תשלום כספי בפועל מן התובע - הנתבע לא ישלם אגרה.

אם בתביעה הנגדית הנתבע דורש תשלום בפועל מן התובע, עליו לשלם אגרה על פי המדרגות שפורטו לעיל.

אגרה עבור בקשת ערעור

אגרת בקשת ערעור – 2,000 ש"ח.

במידה והבקשה תאושר, אין אגרה נוספת על הטיפול בערעור.

אגרת ביקור 

במקרה שבית הדין נדרש לסיור במקום הסכסוך, על פי החלטת בית הדין תגבה אגרה נוספת בשיעור של עד 1,500 ש"ח.

אגרת ביטול דיון 

דיון שבוטל לבקשת הצדדים פחות מ72 שעות לפני המועד המתוכנן לקיומו, מחייב באגרה של 1,000 ש"ח, גם אם אושר הביטול על ידי בית הדין. סכום זה ישולם למשרד בית הדין..

בנוסף, רשאי צד לדרוש תשלום הוצאות בשל ביטול הדיון על ידי צד שכנגד, ואלו ייקבעו בנפרד על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו. כמובן, אי הגעה לדיון שנקבע תחייב גם היא בתשלומים האמורים.

בתיקים שנפתחו לפני י"ד באייר תשע"ז 10/05/17

האגרה הבסיסית - 1.5% מסך התביעה.

אגרה עבור בקשת רשות ערעור – 1,500 ש"ח.