הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

שכירות דירה

הפחתת שכר דירה בעקבות תקלות במושכר ואחריות משכיר לחפצי השוכר 76076
(1) אם משכיר לא תיקן ליקויים הנמצאים באחריותו ואיכות החיים במושכר נפגעה – השוכר זכאי להפחתה בשכר הדירה. (2) משכיר מקבל על עצמו מכללא אחריות לחפצים של השוכר, ואם החפצים ניזוקו כתוצאה מזה שהמשכיר לא תי...
קראו עוד
שוכר שעזב באמצע תקופה עקב גירושין 70073
א. שוכר שעזב את המושכר באמצע תקופת השכירות - חייב לשלם עד סוף התקופה. ב. אין להפחית מדמי השכירות בגלל שהבית עמד ריק (כ"פועל בטל"). ג. כאשר בני הזוג השוכרים התגרשו במהלך השכירות ואינן זקוקים יותר למושכ...
קראו עוד
איחור תשלום שכירות בגין לקויים שלא תוקנו ומניעת רווח 70072
א. בהלכה נפסק שאם השכיר בית לאוהבו, והלה הפך לשונאו - השכירות אינה בטלה. מכאן הסיק בית הדין שהפרות חוזה מינוריות או סבירות מצד השוכר אינן עילה לביטל חוזה שכירות. ב. כאשר משכיר אינו מתקן תקלות במושכר ב...
קראו עוד
ביטול שכירות בטענת מקח טעות 80014
שוכר ביקש לבטל חוזה שכירות לאחר שחתם עליו בטענת מקח טעות. בית הדין דחה את טענותיו, וקבע: א. אדם שנאלץ לעזוב דירה בגלל איומים כלפיו ושכר דירה חלופית במהירות, אינו יכולה לבטל את שכירות הדירה החלופית בט...
קראו עוד
בעיות חשמל בדירה שכורה 71041
התובעים הם משכירי דירה שהשכירו דירתם לשוכרים, השוכרים עזבו באמצע חוזה, בגלל בעיות חשמל, בעיות החשמל תוקנו לדעת התובעים, ולכן על השוכרים להשלים את השכירות, וכמו כן הם צריכים לשלם חשבונות וצביעה....
קראו עוד
שוכר שני בתקופת השוכר הראשון 71107
הדיון הינו בין התובע שהיה שוכר בדירה לבין הנתבעת שהיא כרגע השוכרת בדירה, ביניהם שני נושאים במחלוקת נושא אחד הוא נושא כניסת הנתבעת למגורים שבועיים לפני הזמן המיועד ובזמן שעליו הוא שילם, ועל כך הוא תובע...
קראו עוד
איחור בפינוי דירה שכורה 72006
שוכרים גרו בדירת המשכיר-התובע,במשך כמעט 5 שנים על פי החוזה שבינהם, לאחר תום החוזה, נשארו להתגורר בדירה עוד כחודשיים נוספים, ולא הסכימו לחתום על חוזה נוסף, לפי החוזה עליהם לשלם 200$ לכל יום איחור, וסך ...
קראו עוד
שוכר שלא פינה את הדירה במועד 72018
התובעת היא בעלת דירה, שוכר הדירה האריך את החוזה, אך גר גם לאחר תום החוזה, וגם הפסיק לשלם, התובעת תובעת חוב עבור שכר דירה והוצאות נוספות על הדירה. השוכר מודה בחלק מהחוב, אך טוען שחלק מהחוב הוא לא חייב,...
קראו עוד
צו מניעה כנגד שיפוץ דירת דייר בדמי מפתח 72070
התובעת מתגוררת בדירה בדמי מפתח, הנתבע מעוניין לבצע שיפוצים בדירתה, התובעת ביקשה להוציא צו מניעה כנגד השיפוצים שלטענתה פגעו בזכויותיה...
קראו עוד
אירוח בסטנדרט נמוך מזה שהובטח 72027
גרעין תורני התארח במקום אירוח, לאחר שהגיע לשם הסתבר לו לטענתו כי החדרים היו בסטנדרט נמוך ממה שהובטח להם, וכמו כן חלק מהאוכל התקלקל. נפסק שהתובעת תשלם לנתבעת סכום של 5,750 ש""ח עבור השלמת עלות השבת....
קראו עוד