הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

ארץ חמדה גזית עפרה

>> לפסקי הדין

אב"ד

הרב אברהם גיסר, רב היישוב עפרה ויו"ר מכון משפטי ארץ

הרב חיים בלוך, ראש כולל משפטי ארץ

כתובת

הגלריה, בניין מזכירות היישוב עפרה, רח' ט' באייר, עפרה

מפה