הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

פסקי דין של בית הדין: ארץ חמדה גזית בנימין

קביעת שיעור התשלומים וחיוב למפרע עבור שמירה בגין שטחים חקלאיים 80083-2
(1) בית הדין החליט לחייב את הנתבעים מדין נהנה ולקבוע את שיעור התשלום בדרך של פשרה ולא בעזרת מומחים. (2) בית הדין קבע כי על הנתבעים לשלם עבור השמירה של התובעת על השטחים החקלאיים שלהם על פי מידת ההנאה ...
קראו עוד
הטלת מיסי ישוב ואגרת שמירה בגין שטחים חקלאיים שנמצאים מחוץ לגבולות היישוב 80083-1
(1) ליישוב אין סמכות להטיל מיסים או לגבות דמי שימוש עבור קרקעות שאינן נמצאות בשטח השיפוט שלו. (2) ליישוב יש זכות לגבות תשלום עבור שמירה על קרקע חקלאית הנמצאת מחוץ לשטח השיפוט של היישוב....
קראו עוד
תביעה על פיטורין והלנת שכר 80028-1
בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובדת שכר כיוון שהיא פוטרה לאחר התאריך הקובע במערכת החינוך...
קראו עוד
תשלום דמי שכירות 81114
הצדדים הגיעו לפשרה בעניין תשלום דמי שכירות ונזקים למושכר...
קראו עוד
שוכרי דירה שגרמו נזקים לדירה 79025
בית הדין חייב שוכרי דירה על נזקים שנגרמו לדירה במהלך השכירות...
קראו עוד
האם ברכת הצלחה של משכיר לשוכר שהודיע על עזיבה מהווה אישור לסיום השכירות? 81085
(1) צדדים להסכם שהמשיכו את ההתקשרות לאחר תום תקופת ההסכם – עשו זאת על דעת ההסכם. (2) כאשר סוכם שיש צורך בהודעה בכתב – גם הודעת וואטסאפ מספיקה. (3) החזרת מפתחות המושכר למשכיר מהווה מעשה קניין המסיים ...
קראו עוד
קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה 77026
התובע הוא קבלן עפר שהוזמן על ידי הנתבע לבצע עבודות חפירה להכשרת כרם בישוב ק', הנתבע רצה שהעבודה תבוצע בזמן קצר, אך התובע סירב להתחייב ללוח זמנים קצר, לאחר זמן מה הופסקה עבודתו של הקבלן על ידי המועצה ה...
קראו עוד
החובה לאבטח איזור תעשייה בישוב 77077
מפעל שנמצא מחוץ לשטח הישוב בתוך איזור התעשייה מבקש לדרוש מהישוב לקיים במקום סיורי שמירה....
קראו עוד
משכיר שאמר לשוכר לצאת מהדירה 77080-2
התובעים שכרו דירה מהנתבע, וסיכמו ביניהם שבמקום לשלם שכירות הם ישפצו את הדירה, לאחר תקופת זמן של קרוב לשנה הם הלכו לרב שיברור ביניהם, והוא קבע שיש לתובעים זכות להמשיך עוד שנה בדירה, למרות זאת הנתבע הוד...
קראו עוד
פנייה להוצאה לפועל על חוב לא ברור 77080-1
התובע מחזיק צ'ק פקדון שנתן לו הנתבע, הנתבע ביקש להשהות את הליכי ההוצל"פ שפתח נגדו התובע....
קראו עוד