הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תשלום דמי שכירות 81114

תקציר

הצדדים הגיעו לפשרה בעניין תשלום דמי שכירות ונזקים למושכר
print

בס"ד, ד' כסלו תשפ"ב

‏8 בנובמבר 2021

תיק 81114

פסק דין- תיקון טעות סופר

בעניין שבין

התובע

               הנתבע

א.           רקע

מר *** (התובע) ורעייתו חתמו חוזה שכירות עם מר *** (הנתבע) על דירה בבניין מגורים ביישוב ***. חוזה השכירות  היה  לתקופה שבין 1 באוקטובר 2019 ועד 30 ביולי 2012. התובע הפקיד בידי הנתבע כסף מזומן בסך 5,300 שקלים, עבור שני חדשי השכירות האחרונים, וכן שיק ביטחון ע"ס 5,000 ₪  ושטר ערבות ע"ס 30,000 ₪.

משפחת התובע עזבה את הדירה חודשיים לפני תום החוזה והודיעה על כך מראש כמה חודשים קודם (אם כי לא נאמר תאריך מדוייק מתי בדיוק יעזבו). התובע התחייב בחוזה  לסייד את הדירה מחדש בסיום ההתקשרות. הוא עשה כך למעט קיר אחד ושני חורים אותם רצה לתקן בתיאום עם הדייר החדש שלושה ימים לאחר סיום החוזה, אך הנתבע מנע את כניסתו לדירה.

לאחר עזיבת התובע את הדירה, הנתבע הודיע לו על כך שיש נזק לשתי דלתות פנימיות בדירה, והוא דורש על כך תשלום. הנתבע טען כי אין אפשרות לתקן את הדלתות וכי דלתות חדשות עולות 3,800 ₪. הנתבע הודיע כי עד שהתובע לא ישלם לו את הסכום שדרש הוא ימשיך להחזיק בידו את המזומן והערבויות. התובע טען כי הנזק לדלתות אירע בשל שימוש סביר, ולכן הוא פטור מתשלום. בנוסף, דלתות חדשות עולות רק 2,400 ₪. לכן הוא ביקש שהנתבע ישיב לו את כספו בחזרה.

התובע והנתבע טענו עוד טענות נוספות בנוגע ליחסים הממוניים, והאישיים ביניהם, והנתבע אף הגיש תביעה נגדית כנגד התובע, אך אין טעם לפרט את כל הטענות. בית הדין גישר בין הצדדים, והם הגיעו להסכם פשרה, כפי שיפורט בפרק ההחלטות. הצדדים ביצעו מעשה קניין על קבלת הפשרה וההסדר הממוני הנובע ממנה.

ב.            החלטות

1. התובע חייב לנתבע סך  של 1,500 ש"ח. סכום זה ינוכה מכספי התובע אשר בידי הנתבע.

2. לאחר הניכוי הנ"ל הנתבע חייב להחזיר לתובע את יתרת המזומן בסך 3,800 ₪, וכן להשיב את הערבויות – שיק ביטחון ע"ס 5,000 ₪  ושטר ערבות ע"ס 30,000 ₪ – שנותרו בידו עד לתאריך ג' כסלו תשפ"ב, 7 לנובמבר 2021. (הערה: בתום הדיון הנתבע כבר מסר לתובע חלק מהערבויות).

3.  הצדדים התחייבו שלא לדבר עם אנשים אחרים בגנות הצד שכנגדם.

4. לאחר הסכם הפשרה, ועם ביצוע התשלום, לצדדים אין שום טענה האחד על חבירו והם מוותרים ומוחלים על כל הטענות שעלו בפני הדיינים או טענות אחרות שלא עלו בדיון.

5. כיוון שההחלטה התקבלה בהסכמה אין אפשרות ערעור על החלטה זו.

6. בית הדין משבח את הצדדים אשר השכילו להגיע לפשרה, ולא גררו זה את זה להתדיינות ארוכה ומיותרת.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן בתאריך ד' כסלו תשפ"ב, 8 בנובמבר 2021

____________________

הרב עמוס ראבילו             ____________________

הרב חיים בלוך, אב"ד      ____________________

הרב נריה צבי

###