הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב חיים בלוך

השלמת פסק דין לחלוקת רכוש בין בני זוג שהתגרשו 76060-5
בתיק זה נתנו 4 החלטות קודמות. בהחלטה סופית זו מתייחס בית הדין לטענות הצדדים בכמה סוגיות שנותרו פתוחות ומוציא החלטה סופית....
קראו עוד
חלוקת הוצאות משותפות ושמאות דירה במקרה של גירושין 76060-4
התובעת והנתבע התגרשו בבית הדין הרבני בירושלים, והסכימו שחלוקת הרכוש תתבצע בבית דין לממונות, בהליך במסגרת חוק הבוררות. והתקיימו שני דיונים. בהחלטה המהותית הראשונה נדונה השאלה למי מבני הזוג הזכות לקנות ...
קראו עוד
למי מבני זוג שהתגרשו הזכות לקנות ולגור בדירה המשותפת 76060-2
התובעת והנתבע התגרשו בבית הדין הרבני בירושלים, והם הסכימו שחלוקת הרכוש תתבצע בבית דין לממונות, בהליך במסגרת חוק הבוררות. והתקיימו שני דיונים. בהחלטה זאת (ההחלטה המהותית הראשונה) נדונה השאלה למי מבני ה...
קראו עוד
קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה 77026
התובע הוא קבלן עפר שהוזמן על ידי הנתבע לבצע עבודות חפירה להכשרת כרם בישוב ק', הנתבע רצה שהעבודה תבוצע בזמן קצר, אך התובע סירב להתחייב ללוח זמנים קצר, לאחר זמן מה הופסקה עבודתו של הקבלן על ידי המועצה ה...
קראו עוד
משכיר שאמר לשוכר לצאת מהדירה 77080-2
התובעים שכרו דירה מהנתבע, וסיכמו ביניהם שבמקום לשלם שכירות הם ישפצו את הדירה, לאחר תקופת זמן של קרוב לשנה הם הלכו לרב שיברור ביניהם, והוא קבע שיש לתובעים זכות להמשיך עוד שנה בדירה, למרות זאת הנתבע הוד...
קראו עוד
פנייה להוצאה לפועל על חוב לא ברור 77080-1
התובע מחזיק צ'ק פקדון שנתן לו הנתבע, הנתבע ביקש להשהות את הליכי ההוצל"פ שפתח נגדו התובע....
קראו עוד
הטעית רוכש שפגעה בהלוואת משכנתא 78002
נתבעת 1 היא עמותה לבנייה שהוקמה על מנת להקים קבוצת רכישה לבניית דירות, התובע 1 ותובעת 2 הם שניהם רוכשים של דירה בפרויקט, שניהם הוטעו על ידי היועץ מטעם העמותה וחברת הניהול, ולכן חתמו על רכישת הדירה לבד...
קראו עוד
פיצוי על הפרת זכויות יוצרים ללא הוכחת נזק 76038
בערב קהילה שאורגן בישוב של הנתבעת - הישוב ורכזת הקהילה, חולקו מגנטים עם עיצוב מסוים, שלמעשה עוצב על ידי התובעת המעצבת, זאת ללא ידיעתה וללא הסכמתה. בפועל המגנטים הללו עוצבו על ידי מעצבת אחרת שנשכרה על ...
קראו עוד
חברה שחתמה הסכם עם שכיר לצורך שיפור רווחיה 77021
הנתבעת שוחחה עם התובע אודות קשיים כלכליים שיש בחברה שאותה היא מנהלת, הוא הציע לה את עזרתו תמורת תשלומים שחלקם הותנו בכך שהחברה תוכל לשלמם, הם החליטו ללכת יחד לבירור משפטי בבית הדין....
קראו עוד
חיוב שוכר דירה בנזקי שריפה 79017
הנתבע שכר את דירת התובע. במהלך שהותו בדירה נגרמה שריפה אשר כילתה חלק גדול מהמבנה. התובע דרש שהנתבע יפנה את הדירה, אך הנתבע שיפץ את הדירה והמשיך להתגורר בה. בית הדין דן בחיוב השוכר על השריפה ובדמי השכי...
קראו עוד