הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

משפט מנהלי

תביעה נגד אגודה שיתופית על ביוב וחלוקת מגרשים 69009
בית הדין דחה תביעות כנגד כנגד ועד מקומי בהיעדר אחריות ובהיעדר ראיות...
קראו עוד
השתתפות בעלות סלילת כביש של תושבים בעלי מגרש כפול 77006-1
התובעים והנתבעים הם תושבים באותה שכונה ביישוב מסוים שבה עתיד להיסלל כביש ויש ביניהם מחלוקת לגבי אופן חלוקת עלויות הבנייה. בית הדין קבע כך: (1) יש לתושבים באותה קהילה זכות תביעה כנגד תושבים אחרים לגבי...
קראו עוד
השתתפות בעלות סלילת כביש של תושבים בעלי מגרש כפול - בקשת רשות ערעור 77006-2
נקבע כי בקשת רשות הערעור היתה בלתי סבירה ולכן היא נדחתה....
קראו עוד
זכות העמידה של תושב בנוגע להליך שבו שותפת אגודה שהוא חבר בה 72021
חבר אגודה טען לליקויים בבוררות בו שותפה האגודה בה הוא חבר. בית הדין פסק שאין לתובע זכות עמידה בעניין זה, אולם הוא רשאי לתבוע תביעות אישיות....
קראו עוד
חוזה הקובע קנסות על איחור בבניית בית על מגרש 72089
התובעת קנתה מגרש מהנתבעת תוך התחייבות לבנות בית עליו תוך שנתיים ממועד מסירת המגרש, כאשר איחור של למעלה משלושה חודשים ממועד זה מחייב קנס של 500$ לכל חודש איחור החל מהחודש הרביעי. כתשעה חודשים לאחר המו...
קראו עוד