הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב עמוס ראבילו

ישוב שהתחייב להקצות קרקע לאחד מחבריו 78043
תושב הישוב תובע את הישוב להקצות לו עשרה דונם קרקע שהובטחו לו על ידי הישוב בעבר,...
קראו עוד
הטעית רוכש שפגעה בהלוואת משכנתא 78002
נתבעת 1 היא עמותה לבנייה שהוקמה על מנת להקים קבוצת רכישה לבניית דירות, התובע 1 ותובעת 2 הם שניהם רוכשים של דירה בפרויקט, שניהם הוטעו על ידי היועץ מטעם העמותה וחברת הניהול, ולכן חתמו על רכישת הדירה לבד...
קראו עוד
חיוב שוכר דירה בנזקי שריפה 79017
הנתבע שכר את דירת התובע. במהלך שהותו בדירה נגרמה שריפה אשר כילתה חלק גדול מהמבנה. התובע דרש שהנתבע יפנה את הדירה, אך הנתבע שיפץ את הדירה והמשיך להתגורר בה. בית הדין דן בחיוב השוכר על השריפה ובדמי השכי...
קראו עוד
ספק בחתימת ערבות לטובת מלוה 76033-1
הנתבע הוא אחיו של מנהל ישיבה, שהיה מקבל תרומות מחו"ל בצ'קים והיה פודה אותם בצ'יינג' שבבעלותם של התובעים, בזמן כלשהו חתם הנתבע ערבות לצ'ק כלשהו שהוא יפדה, ולטענת התובעים הערבות נוגעת כלפי עסקאות נוספות...
קראו עוד
עבודת אדריכלות לטובת יישוב שנעשתה על ידי חברה 76012
התובעת היא עוסק מורשה ועוסקת באדריכלות, הנתבע הזמין מהתובעת תוכנית לעשרים מגרשים, ועל כך נתקבל השכר, לאחר מכן, הכינו התובעות תוכניות ל- 26 מגרשים נוספים, נותרה יתרת חוב בסך כ-7300 ₪, התובעת תובעת את י...
קראו עוד
השתתפות בעלות סלילת כביש של תושבים בעלי מגרש כפול 77006-1
התובעים והנתבעים הם תושבים באותה שכונה ביישוב מסוים שבה עתיד להיסלל כביש ויש ביניהם מחלוקת לגבי אופן חלוקת עלויות הבנייה. בית הדין קבע כך: (1) יש לתושבים באותה קהילה זכות תביעה כנגד תושבים אחרים לגבי...
קראו עוד
אחריות שותפים ללוות כדי להחזיר הלוואה ולשלם פיצוי על הריבית שמשלם המלווה 78063
(1) כאשר שותפים לוקחים הלוואה, כל אחד מהם ערב להשבת ההלוואה כולה. (2) יש מחלוקת האם מעסיק ולווה צריכים לקחת הלוואה כדי לפרוע את חובותיהם לעבוד ולמלווה (בהתאמה). (3) כאשר לווה מאחר בתשלום והמלווה נדרש ...
קראו עוד
אחריות עובד שהשאיר רכב של המעסיק מונע והרכב נגנב 80088
(1) השארת רכב מונע ללא השגחה נחשבת לנזק. (2) עובד שקיבל מהמעסיק רכב לצורך עבודה ושימוש אישי נחשב שומר שכר. (3) שומר מקבל על עצמו אחריות בהתאם לשווי החפץ שנאמר לו, בניגוד לכך מזיק מתחייב בהתאם לשיעור ה...
קראו עוד