הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תשלום חוב בגין דמי שכירות דירה 81106

תקציר

בית הדין חייב שוכר לשלם את חוב השכירות, הצדדים הגיעו לפשרה לפריסת התשלומים.
print

ְבס"ד, ‏‏‏‏‏י"ד באלול תשפ"א

‏22 באוגוסט 2021

תיק 81106

פסק דין

בעניין שבין

התובע

               הנתבע

א.           רקע ועובדות מוסכמות

מר *** (להלן, התובע) השכיר למר *** (להלן, הנתבע) יחידת דיור בשנת 2016. הנתבע גר בדירה עד שנת 2018. במהלך השנים הללו הצטברו חובות על סך 15,000 ש"ח. החובות הן כתוצאה מאי תשלום שכר דירה, אי תשלום דמי שמירה, חשבונות מים, חשמל וארנונה, ותשלום עבור יציאה מהדירה לפני המועד המוסכם. לאחר שפניות חוזרות ונשנות של התובע לא הועילו, הוא לא ראה לעצמו שום מוצא אלא לתבוע את הנתבע לבית הדין על מנת שישלם את החוב.

הנתבע הודה בכל התביעות, הביע רצון לשלם, אך טען שמצבו הכלכלי הוא בכי רע ואין לו אפשרות לשלם. הנתבע טען בבית הדין כי יצליח לעמוד בתשלום חודשי של 500 ש"ח לחודש, ואם יזדמן לו לשלם יותר – הוא יפרע את החוב עוד קודם לכן. התובע הסכים לפריסה זו.

טרם שנפרט את לוח התשלומים נעיר, כי החובה המוטלת על כתפי האדם לפרוע את החובות שלו לחבירו היא חובה גמורה. חז"ל קראו למי שלא משלם את חובותיו רשע! אף כאשר בית דין מגיע לגבות את החוב מהחייב הוא משאיר לו נכסים מועטים ביותר, הרבה פחות ממה שהוצאה לפועל משאירה בידי החייב. תשלום חוב זה קודם לתשלום המזונות לילדיו של החייב שמעל גיל שש (שורת הדין כרך יא עמוד שע). ועל כן הנתבע נדרש להתאמץ הרבה מעל יכולותיו, ואפילו ללוות כסף על מנת להחזיר את החוב לתובע, שעמד לו בעת צרתו וסייע לו.

ב.            החלטות

1. הנתבע חייב לשלם לתובע סך 15,000 ₪ בשלושים תשלומים שווים כל אחד בסך 500 ₪, במועדים הבאים: תשלום ראשון בתאריך 20.9.21, תשלום שני בתאריך 20.10.21, תשלום שלישי בתאריך 20.11.21, וכן הלאה עד פירעון החוב.

2. אם הנתבע יאחר בעשרה ימים ולא ישלם את אחד התשלומים החודשיים, יהיה עליו לשלם מיד את מלוא החוב, והתובע יוכל לפנות לגביית מלוא החוב בהוצאה לפועל.

3. על פי ההלכה כאשר שני הצדדים התנהלו בדיון המשפטי באופן סביר הם מתחלקים באגרת ביה"ד באופן שווה (שו"ת הריב"ש, תעה; שו"ת תשובות והנהגות ב, תרצו, בסופו). על כן הנתבע יחזיר לתובע חצי מאגרת ביה"ד, בסך 100 ₪. התשלום יבוצע בתאריך 20.9.21. 

4. כיוון שההחלטה התקבלה בהסכמה אין אפשרות ערעור על החלטה זו.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן בתאריך י"ד באלול תשפ"א, ‏22 באוגוסט 2021

___________________

הרב עמוס ראבילו, אב"ד

###