הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

עובדת שפוטרה במהלך חופשת לידה 79090-2

תקציר

השלמה להחלטה הקודמת בתיק זה
print

בס"ד, ‏ד' בשבט תש"ף

30 בינואר 2020

תיק מס' 79090

פסק דין סופי

בעניין שבין

התובעת

הנתבעת

תמצית העובדות המוסכמות

התובעת קיבלה את שכרה לפי שעות, ועבדה בחברה עד שילדה בתאריך 4.7.18. במהלך חופשת הלידה היא פוטרה מעבודתה, בתאריך כ"ח במרחשוון תש"ף ניתן פסק דין חלקי על ידי בית דין זה. לשם סיום ההכרעה במחלוקות נתבקשו השלמות מהצדדים, ונציין את ההחלטות פסק הדין:

1. על הנתבעת לשלם לתובעת 14,110 ש"ח תוך 35 יום מפסק הדין.

2. על הצדדים להשלים את טענותיהם בסעיפים א4, א6,א7, התובעת תשלים את תביעתה, והנתבעת תגיב עליה.

הצדדים השלימו את טענותיהם. התובעת ויתרה על תביעתה בסעיפים א6 ו- א7, וכעת בית הדין יכריע לגבי התשלומים בסעיף א4.

נפתח בכך שאנו לא נתייחס לטענות משפטיות שהועלו על ידי  ב"כ התובעת על פסק הדין, הן משום שבית הדין סבור שפסק הדין החלקי הינו ברור, מנומק ומלא; והן משום שבית הדין אינו מוסמך לשנות החלטות משעה שניתן פסק דין חלוט. הגוף המוסמך לשנות מההחלטות שבפסק הדין הינו ערכאת ערעור בלבד (שקיימת בבית דין זה, וכמפורט בסדרי הדין).

אנו נתייחס לסעיף 13 במסמך הטיעונים שנשלח ע"י ב"כ התובעת, על מנת להבהיר את הנאמר בפסק הדין. למרות שהחוק קובע כי התשלום יתחיל מ- 150%, הרי שה-50% הנוספים הם פיצויים, החוק עצמו מכנה את התשלום "פיצוי". בנוסף ההתייחסות לפיצוי בפסק הדין עצמו הוא של "פיצויים מוגדלים". אכן חלה טעות בטבלת התביעות והשתרבבו לשם המילים "פיצויי פיטורין", אך די להסתכל בפסק הדין גופו על מנת להבין שמדובר בפיצויים, ולא בפיצוי פיטורין. הערות אחרות מובהרות היטב בפסק הדין, ואיננו רואים צורך להאריך בהם.

פיצויי פיטורין

בפסק הדין החלקי קבענו כי על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,580 ₪ עבור פיצויי פיטורין. מתוכם יש להוריד סך של 1,389 ₪ הנמצאים בקרן פנסיה (לפי דו"ח שהוגש בעבר, יש לציין שאף שהקרן נושאת רווחים, הרי שרווחים שהתקבלו לאחר הפיטורין אינם נזקפים לטובת פיצויי המעסיק). סך הכל על  הנתבעת להשלים סך של 2,191 ₪.

סיכום: בסעיף זה על הנתבעת לשלם לתובעת 2,191 ₪.

ג. החלטות

1. נוסף על הסכום שהוזכר בפסק הדין הקודם, על הנתבעת לשלם לתובעת 2,191 ש"ח תוך 35 יום מפסק הדין.

2. ניתן לערער על פסק דין זה ועל פסק הדין החלקי שניתן בכ"ח מרחשון תש"ף, בתוך 30 יום מהתאריך הנקוב על פסק דין זה.

2. פסק הדין ניתן ביום ד' בשבט תש"ף , 30 בינואר 2020

בזאת באנו על החתום

__________________

__________________

__________________

הרב עקיבא כהנא

הרב ציון כהן, אב"ד

הרב אבשלום ביידני

###