הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

פסקי דין של בית הדין: ארץ חמדה גזית ירושלים

הכרעות משפטיות בעניין המחלוקות בעניין מערכת החשמל 81055-4
(1) יש לפרש הסכם על פי לשונו. (2) יש לפרש הסכם טכני לביצוע מערכת חשמל על פי המנהג והתקנות. (3) במקום בו היתה חריגה מהסכם שאין לה השפעה על השימוש במערכת אין מקום לחייב בתיקון....
קראו עוד
החלטה בטענה כי קבלן איבד את זכות התיקון של מערכת החשמל שהתקין 81055-3
בית הדין קבע כי קבלן איבד את זכות התיקון של מערכת החשמל לאחר שהתרשל ולא תיקן את המערכת במהלך הארכה שניתנה לו...
קראו עוד
החלטה בעניין תשלום לנוסף לקבלן טרם קבלת הכרעה סופית במחלוקת 81055-2
בית הדין קבע כי על המזמין לשלם לקבלן תשלום נוסף בטרם התקבלה החלטה סופית במחלוקת שביניהם...
קראו עוד
סתירה בין פרטים לבין הסיכום 81055-1
(1) בדרך כלל כאשר יש סתירה בין פרטי הסכם לבין הסיכום - יש לתת עדיפות לפרטים. (2) בית הדין קבע שבמקרה הנדון אין לנהוג כך כיוון שגמירות הדעת של הצדדים היתה על דעת הסיכום. (3) במקרה זה תשלום התמורה בשי...
קראו עוד
דחיית בקשה להשלמת פסק דין בעניין חברה העוסקת בתמ"א 38 80055-4
בית הדין דחה בקשת תובע להשלמת פסק דין בעניין חברה העוסקת בתמ"א 38...
קראו עוד
דחיית מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38 80055-3
בית הדין דחה מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38...
קראו עוד
בקשת לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט תמ"א 38 80055-2
(1) בית הדין קבע שכאשר יש סתירה בהסכם יש לבחור בפרשנות המיישבת שאת הסתירה. (2) בית הדין קבע שמלבד ההסכם הכתוב ישנן הסכמות מכללא העולות מתוך האופן בו התנהלו הצדדים להסכם....
קראו עוד
דחיית בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38 80055-1
בית הדין דחה בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38...
קראו עוד
חיוב קבלן שעבד במגרש סמוך לפצות בגין נזקים עקיפים שנגרמו לשכן 81108
קבלן שבר גדר הפרדה בין מגרש שלו למגרש של שכן א'. שכן ב' ניצל את ההרס, והרס מבנה אחר שבשטחו של שכן א'. בית הדין פטר את הקבלן מאחריות לנזקים שגרם שכן ב', משום שמדובר בנזק עקיף....
קראו עוד
כפייה על פשרה כאשר יחסי שוכר-משכיר עלו על שרטון 81027
הצדדים הנם שוכר ומשכיר דירה. נפלו ביניהם מחלוקות בעניין נזילות בדירה. בית הדין כפה פשרה על הצדדים, אשר במסגרתה חוייב השוכר לעזוב את הדירה....
קראו עוד