הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב שמעון גרבוז

הוצאות על השכרת דירה לאחר ששוכרים ביטלו את החוזה 80100
הנתבעים הם בעלי דירה שהשכירו אותה לתובעים לשלוש שנים, לאחר שהתובעים חתמו על החוזה עם ביקשו לבטל אותו עקב שינוי הנסיבות שאירע, הם הגיעו להסכמות כי התובעים ישלמו את ההפרש, אולם נשארו ביניהם מחלוקות שאות...
קראו עוד
כפיית זוכה בהליכי הוצאה לפועל למכור בחזרה את הדירה לבעלים המקורי ("שומא הדרא") 80065
כונס נכסים מכר את דירתו של התובע לנתבע. התובע דרש שבית הדין יחייב את הנתבע למכור לו בחזרה את הבית. בית הדין דחה את התביעה, ודחה את הטענות ל(א) דינא דבר מצרא; (ב) דין "שומא הדרא"; (3) דין מחוסר אמנה; (...
קראו עוד
דחיית מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38 80055-3
בית הדין דחה מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38...
קראו עוד
בקשת לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט תמ"א 38 80055-2
(1) בית הדין קבע שכאשר יש סתירה בהסכם יש לבחור בפרשנות המיישבת שאת הסתירה. (2) בית הדין קבע שמלבד ההסכם הכתוב ישנן הסכמות מכללא העולות מתוך האופן בו התנהלו הצדדים להסכם....
קראו עוד
דחיית בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38 80055-1
בית הדין דחה בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38...
קראו עוד
חיוב בגין עקיצות בחדרי נופש 79111
התובעים שכרו חדרי נופש, ונעקצו בזמן השהות בהם. בהסכמת הצדדים הושגה פשרה....
קראו עוד
שוכרי דירה שגרמו נזקים לדירה 79025
בית הדין חייב שוכרי דירה על נזקים שנגרמו לדירה במהלך השכירות...
קראו עוד
קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה 77026
התובע הוא קבלן עפר שהוזמן על ידי הנתבע לבצע עבודות חפירה להכשרת כרם בישוב ק', הנתבע רצה שהעבודה תבוצע בזמן קצר, אך התובע סירב להתחייב ללוח זמנים קצר, לאחר זמן מה הופסקה עבודתו של הקבלן על ידי המועצה ה...
קראו עוד
החובה לאבטח איזור תעשייה בישוב 77077
מפעל שנמצא מחוץ לשטח הישוב בתוך איזור התעשייה מבקש לדרוש מהישוב לקיים במקום סיורי שמירה....
קראו עוד
משכיר שאמר לשוכר לצאת מהדירה 77080-2
התובעים שכרו דירה מהנתבע, וסיכמו ביניהם שבמקום לשלם שכירות הם ישפצו את הדירה, לאחר תקופת זמן של קרוב לשנה הם הלכו לרב שיברור ביניהם, והוא קבע שיש לתובעים זכות להמשיך עוד שנה בדירה, למרות זאת הנתבע הוד...
קראו עוד