הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

דחיית בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38 80055-1

תקציר

בית הדין דחה בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38
print

בס"ד, ‏כ"ב אדר תש"פ

‏18 מרץ 2020

תיק 80055

החלטה 1

בעניין שבין: התובע,      הנתבע,             הנתבעת

א.         רקע

שלושת הצדדים הם שותפים בחברה (להלן, החברה) שהוקמה בעיקר כדי לעסוק בקידום פרויקטים של תמ"א 38. בנוסף, הצדדים קידמו פרויקט של תמ"א 38 בבניין ברחוב ה' (להלן, הפרויקט). לפרויקט זה התקבלו היתרי בניה אשר יפוגו לטענת הצדדים בתאריך 20.03. 20.

בין הצדדים שורה של מחלוקות, אולם, כעת התובע מבקש מהנתבעים לשלם את אגרות היטל הבניה בסך 980 אש"ח בקירוב. הנתבעים מסרבים בטענות שונות.

התקיים דיון פרונטלי בבית הדין בירושלים. לאור הדחיפות הגדולה ומגפת הקורונה (אב"ד נמצא בבידוד), התקיים דיון טלפוני נוסף בשיחת וועידה בהשתתפות כל הצדדים והדיינים, וכן העיד בו מר ר' שעבד לקידום הפרוייקט.

ב.         מידת הדחיפות

בדיון הטלפוני אמר מר ר' שבידו שוברים מעודכנים לתשלום האגרות, שתוקפם פג לפני מספר שבועות, ולדעתו ניתן לשלם את האגרות בעזרת שוברים אלה בתוספת קטנה של ריבית והצמדה. לאחר הדיון הוא שלח בדוא"ל צילום של השוברים.

בדיון נשאלו הצדדים האם לדעתם יש סיכוי סביר שתאושר ארכה להיתר הבניה. נתבע 1 ומר ר' טענו שניתן לאחר את התשלום בשבועיים לפחות. בנוסף, אחרי הדיון שלח ב"כ נתבעת 2 דוא"ל ובו שאל את נציגי העירייה האם ניתן לקבל ארכה להיתר, והתשובה היתה להגיש בקשה, משמע שהדבר לא נדחה על הסף.

לפיכך, אנו סבורים שניתן לדחות את קבלת ההחלטה בעוד מספר ימים.

ג.          החלופות לתשלום אגרה באופן מידי

בדיון הטלפוני הסכימו התובע ונתבע 1 כי הם הגיעו לטיוטה כמעט-מוסכמת של הסכם שבו התובע מעביר לנתבע 1 את מניותיו בחברה בתנאים מסוימים. היה ניכר שאין לצדדים מחלוקת עקרונית והדבר קרוב לסיכום. בנוסף, טענה נתבעת 2 שאין לה כסף מזומן לתשלום האגרות, והיא בכלל לא רוצה להיות שותפה בפרויקט. לכך יש להוסיף, ללא קבלת החלטה בעניין, כי אין זה מובן מאליו שניתן להטיל על נתבעת 2 את תשלום האגרות לבדה, וכן לא ברור מה הסיכוי שאם תתקבל החלטה כזו היא תתבצע במועד הנדרש.

לאור כל זאת, אנו סבורים שיש יתרון בכך שהצדדים יגיעו להסכם שיביא להפרדה ביניהם.

ד.         החלטות

1.         לאור כל האמור אנו דוחים את בקשת התובע לקבל החלטה באופן מידי.

2.         אם הצדדים יודיעו לבית הדין עד לתאריך 24.03.20 שהם לא הגיעו להסכם ביניהם יכריע בית הדין על פי החומר שלפניו.

ההחלטה התקבלה בתאריך ‏כ"ב אדר תש"פ, ‏18 מרץ 2020.

בזאת באנו על החתום

הרב שמעון גרבוז           הרב עדו רכניץ, אב"ד     הרב מבורך טויטו