הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

הרב עדו רכניץ

ביטול שכירות בטענת מקח טעות 80014
שוכר ביקש לבטל חוזה שכירות לאחר שחתם עליו בטענת מקח טעות. בית הדין דחה את טענותיו, וקבע: א. אדם שנאלץ לעזוב דירה בגלל איומים כלפיו ושכר דירה חלופית במהירות, אינו יכולה לבטל את שכירות הדירה החלופית בט...
קראו עוד
שכן הרוצה לרכוש דירה שנמכרה מדין בר מצרא 1007
א. יש דין בן המצר בקרקע חכורה ממנהל מקרקעי ישראל. ב. אף שנאמר בגמרא שאין דין בן המצר כאשר הקונה היא אישה, בכל זאת, יש דין בן המצר כאשר שני בני זוג קונים ביחד. ג. בכל מקרה של ספק, יד המצרן על העליונה....
קראו עוד
אחריות מפקח בניה לליקויים בעבודתו של קבלן בניין 76052-1
א. מפקח בנייה שהתרשל בתפקידו אחראי לנזקים שגרם הקבלן עליו היה אמור לפקח. ב. כאשר נחתם הסכם פיקוח עם חברה, ברירת המחדל היא שלא ניתן לתבוע את הבעלים באופן אישי....
קראו עוד
השתתפות בעלות סלילת כביש של תושבים בעלי מגרש כפול - בקשת רשות ערעור 77006-2
נקבע כי בקשת רשות הערעור היתה בלתי סבירה ולכן היא נדחתה....
קראו עוד
עקרונות להוצאת צו מניעה 76044
בית הדין קבע כי התבחינים על פיהם יש לשקול הוצאת צו מניעה הם: (1) ראשית ראיה שיש ממש בתביעה. (2) ראיה לכך שללא הוצאת הצו ייגרם נזק למבקש הצו. (3) תום ליבו של מי שהצו יוצא כנגדו ככל שמדובר בצד ג' - ככ...
קראו עוד
זכאות עובד בתמורה לאחוזים מהמכירות לשכר מינימום 74003
(1) מעמדו של עובד מוגדר על פי ההסכם איתו ולא על פי ההגדרה שנתן לו המעסיק. (2) אדם שסוכם איתו שיקבל אחוזים ממה שימכור הוא בגדר עובד, ולא בגדר קבלן. (3) יש תוקף לחוקי המגן על העובדים ובכלל זה לחוק שכר מ...
קראו עוד
זכויות עובד ששכר עבודתו מורכב מגורמים שונים 72125
עמותה העסיקה עובד הוראה במשך שנתיים. בשנה הראשונה סוכם שהעמותה תוסיף על שכר משרד החינוך כדי שיגיע לסך השכר שנקבע בניהם. בשנה השניה נקבע סכום לפי שעות שאינו תלוי בגובה השכר שיגיע ממשרד החינוך. העובד תב...
קראו עוד
מום בדירה שנתגלה לאחר שנקנתה 73007
אדם קנה דירה וכעת הוא תובע מהמוכר סכום של 3,600 ₪ כפיצוי על כך שבדירה נמצאה רטיבות שלא דווחה מראש, מנגד הנתבע תובע כתביעת קיזוז פיצוי על איחור בתשלומים. נפסק שהתביעות ההדדיות נדחות....
קראו עוד
אחריות לכשל הנדסי בבנייה 73013
הנתבע הוא קבלן שביצע עבודות שיפוץ והוספה לתובעים, לאחר זמן הסתבר שאחד היסודות שקע, לאחר זמן מה מומחה בית הדין גילה שיסודות נוספים שוקעים. נפסק שהתובעים רשאים להזמין קבלן ומהנדס לצורך פתיחת היסודות ובי...
קראו עוד
פיצוי עבור איחור קבלן במסירת בית 74027
(1) חוק המכר דירות לא חל ביהודה ושומרון ובמקרה זה הצדדים לא קיבלו אותו עליהם. (2) כאשר נקבע בהסכם סכום לפיצוי על איחור הוא כולל את הנזקים לרוכש. (3) לקבלן יש זכות לתקן ליקויים בעבודתו במקום לפצות את ה...
קראו עוד