הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

דחיית מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38 80055-3

תקציר

בית הדין דחה מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38
print

בס"ד, ‏‏י' אדר תשפ"א

‏22 פברואר 2021

תיק 80055

פסק דין חלקי 3

בעניין שבין: התובע   הנתבע   הנתבעת

א.         רקע

שלושת הצדדים הם שותפים בחברה (להלן, "החברה") שהוקמה בעיקר כדי לעסוק בקידום פרויקטים של תמ"א 38. בנוסף, הצדדים קידמו פרויקט של תמ"א 38 בבניין ברחוב ה' (להלן, "הפרויקט"). לפרויקט זה התקבלו היתרי בניה, אשר מותנים בתשלום אגרה בסך בכמיליון ₪ בקירוב.

בין הצדדים שורה של מחלוקות, בתאריך י"ח שבט תשפ"א ניתן פסק דין בעניין הדרישה של התובע שהנתבעים ישלמו את היתר הבניה. התובע העיר כי בית הדין לא התייחס לסעדים הנוספים אותם תבע, והדבר ייעשה בפסק דין זה.

ב.         טענות התובע

התובע ביקש את הסעדים הבאים:

א.         לשלם מיידית את החוב למר ד' ולסלק את תביעתו.

ב.         מתבקש צו עשה, להורות למשיבים א ו-ב להעביר את מניותיהם מיד ללא כל התניה מצידם למבקש, ולחתום על הסכם העברת מניות כמבוקש ע"י המבקש או לחילופין לחתום על העברת כל הפעילות וזכויות החברה ברב חן 6 ללא הסכמים ו/או חובות אישיות של בעלי המניות, לחברה בבעלות המבקש. לחילופין, להוציא צו מניעה להעברת מניותיהם לכל גורם אחר חוץ מהמבקש.

ג.          מתבקש צו עשה, המורה שכל תביעה על המבקש, או נזק שיגרם לו, כתוצאה ממחדליה / מעשיה של הנתבעת, יושת / יוסב באופן מיידי על המשיבה א -ו-ב.

ג.          דיון

בפסק הדין חלקי 2 מתאריך י"ח שבט תשפ"א קבענו כי הנתבעת פטורה מלשלם את אגרות היתר הבנייה. מאותם נימוקים אנו סבורים כי הנתבעת פטורה משלם כל חוב נוסף כל זמן שלא הוסבר מדוע הנתבעת אחראית לו באופן אישי, ובכלל זה החוב למר ד'.

לגבי הבקשה להעברת מניות – מדובר בצעד קיצוני ביותר, שאיננו מוצדק לפחות בנוגע לנתבעת, לאור העובדה שהיא לא הפרה כל התחייבות עד כה. יתירה מזו, הנתבעים הציעו לתובע לקבל את המניות של החברה עם האחריות להתחייבויות של החברה והוא זה שדחה את ההצעה. לפיכך, כנראה כוונתו שעליהם להעביר אליו את המניות ולהישאר אחראים לחובות החברה – צעד כזה הוא בוודאי בלתי מתקבל על הדעת בנסיבות שלפנינו.

לגבי הבקשה שבית הדין יקבע כי הנתבעים אחראים לכל נזק שייגרם – אם וכאשר יהיו נזקים יוכל התובע להגיש תביעה.

ד.         החלטות

1.         בקשות התובע נדחו.

2.         אין צו להוצאות.

3.         ניתן לערער על החלטה זו בתוך 10 ימים מהתאריך הנקוב עליה.

החלטה זו ניתנה בתאריך ‏‏‏י' אדר תשפ"א, ‏22 פברואר 2021.

בזאת באנו על החתום

הרב שמעון ב. הלוי גרבוז        הרב עדו רכניץ, אב"ד     הרב מבורך טויטו