הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב אהרן פלדמן

החלטת ביניים בעניין מחלוקת בין שוכר ומשכיר דירה 83042-3
בית הדין נתן החלטת ביניים בעניין מחלוקת בין שוכר ומשכיר דירה....
קראו עוד
החלטת ביניים במחלוקת בין שוכר ומשכיר דירה 83042-2
בית הדין הוציא החלטת ביניים בעניין מחלוקת בין שוכר ומשכיר דירה....
קראו עוד
מחלוקת בין טוען רבני ללקוח הטוען שלא קרא את ההסכם 83110
התובע הנו טוען רבני, אשר ייצג את הנתבע בבית הדין הרבני בהליך גירושין. כאשר הגיעו לשלב הסיכומים ביקש התובע תשלום נוסף, בהתאם להסכם ביניהם. בשלב זה פיטר הנתבע את התובע. התובע דרש ששכר הייצוג ישולם לו. ...
קראו עוד
מחלוקת בין מוכר וקונה בנוגע לחיוב במס שבח 83095
התובעים השכירו נכס מקרקעין לנתבעים. לאחר שוועדת הקליטה בישוב אישרה את חברותם של הנתבעים, התובעים מכרו את הכנס לנתבעים. במהלך תקופת השכירות, ומבלי שהצדדים ידעו על כך, אושרה תב"ע חדשה לנכס, המגדילה באופ...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין משכיר לשוכר בית דפוס 83038-2
בית הדין לערעורים דן בערעור שהוגש על פסק הדין של בית הדין קמא. בית הדין דן בהרחבה במחלוקת האם השוכר הודיע על עזיבתו חודשיים לפני שעזב בפועל. בית הדין קמא סבר שהיות שבחוזה השכירות לא מופיע תנאי המאפ...
קראו עוד
מחלוקת בין שוכר דירה למשכיר לגבי סעיף אופציה 83042-1
השוכר שכר את הדירה לשלוש שנים. בהסכם נכתב כי "ככל שהשוכרים יבקשו להאריך את תקופת ההסכם, לתקופה נוספת, יהיה עליהם להודיע למשכיר עד שלשה חודשים קודם לתום תקופת השכירות". לאחר שהסתיימה תקופת השכירות הראש...
קראו עוד
מחלוקת לגבי תנאי בשכירות מקרקעין ותנאי במכירת רכב 82031
התובע הוא בעל מוסך. הנתבע שכר מהתובע חדר במחסן. לטענת הנתבע, סוכם שהתובע יסגור את החדר באמצעות רשתות ברזל, וכיון שהתובע לא עמד בתנאי - זכותו לבטל את השכירות (בגלל תנאי בהסכם השכירות, או בגלל שהחסרון ב...
קראו עוד
תמחור שעות העבודה של משרד עורכי דין 81120
מחלוקת בין לקוח לבין משרד עורכי דין, לגבי תמחור שעות העבודה שהמשרד עבד עבור הלקוח. נפסק: 1. כאשר ישנו פירוש "נכון" להסכם בכתב בין הצדדים, אזי אין לתת משקל לכך שהצד השני הבין שיש לפרש את ההסכם באופ...
קראו עוד
זכויות ווטו של בעלי מניות בחברה-אם לגבי החלטות בחברה-בת 82120
לעניין דיני ממונות יש לראות בחברה אישיות משפטית למראית עין, וזאת על סמך הסכמות מפורשות או מכללא, וכן על סמך חוק החברות. מכך נגזר, שחברה אם וחברה בת הנן ישויות משפטיות שונות. הרמת מסך בין שתי החברות תת...
קראו עוד
מחלוקת בין שותפים בהקמת בריכה 81110
הצדדים היו שותפים בבריכה ניידת. התובע מימן את רכישת הבריכה והציוד הנלווה לה, הנתבע אמור היה לרכוש את הבריכה, להשכיר אותה, ולטפל בכל הצדדים הכרוכים בהפעלתה. לטענת התובע לא שולם לו דבר מאז נוסדה השותפות...
קראו עוד