הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

דיני עבודה

מנכ"ל עמותה ששכרו לא שולם לו 72105
הנתבעת היא עמותה העוסקת בקירוב לתורה, התובע התחיל לעבוד כמנכ""ל בעמותה בסוף ינואר 2012, במהלך חודשי העבודה היו חילוקי דעות בין התובע והנתבע, והתובע לא קיבל שכר החל מאפריל 2012, בחודש מאי אמר לו התובע ...
קראו עוד
זכויות עובד ששכר עבודתו מורכב מגורמים שונים 72125
עמותה העסיקה עובד הוראה במשך שנתיים. בשנה הראשונה סוכם שהעמותה תוסיף על שכר משרד החינוך כדי שיגיע לסך השכר שנקבע בניהם. בשנה השניה נקבע סכום לפי שעות שאינו תלוי בגובה השכר שיגיע ממשרד החינוך. העובד תב...
קראו עוד
תשלום שכר שונה לעובדים מאותו הסוג ודין התיישנות בחיוב על בסיס חוקי המדינה 76054-1
התובעת הינה עובדת בארגון א', ולצידה עובדת עובדת נוספת בתקן נוסף, שתיהן מבצעות משמרות בעבודה, ולעובדת השנייה אחריות נוספת על דברים אחרים מעבר למשמרות, העובדת גילתה לאחרונה כי העובדת השנייה מקבלת שכר הע...
קראו עוד
אחריות שותפים ללוות כדי להחזיר הלוואה ולשלם פיצוי על הריבית שמשלם המלווה 78063
(1) כאשר שותפים לוקחים הלוואה, כל אחד מהם ערב להשבת ההלוואה כולה. (2) יש מחלוקת האם מעסיק ולווה צריכים לקחת הלוואה כדי לפרוע את חובותיהם לעבוד ולמלווה (בהתאמה). (3) כאשר לווה מאחר בתשלום והמלווה נדרש ...
קראו עוד
שכר שונה לעובדים מאותו הסוג והתיישנות בו - פסק דין סופי 76054-2
עובדת שעבדה בארגון א' גילתה כי עמיתתה לעבודה מקבלת שכר גבוה הרבה יותר ממנה, היא קבלה על כך למעסיק, והתפתח ביניהם סכסוך מסוים בנוגע לשכר העבודה, בית הדין החליט בפסק הדין החלקי כי על הארגון להעלות את שכ...
קראו עוד
משרד שידוכים שלא הציע מספיק הצעות 73064
התביעה היא תביעה של הורים שרשמו את בנם ובתם למשרד שידוכים ושילמו סך הכל 11,600 ₪ כולל מע""מ, ל'שידוך ללא ידיעת המועמד', לבן משרד השידוכים הצליח להציע הצעות, אמנם הבת דחתה את כל ההצעות, לטענתם לאחר שבו...
קראו עוד
תוספות ופיצויי פיטורין לעובד הוראה 73076
התובע הינו מורה שהועסק על ידי ישיבה תיכונית בתפקידים שונים, והישיבה הנתבעת רצתה לסיים את עבודת התובע אצלה. התובע דורש הפרשי שכר, הקשורים להיותו בעל תואר בחינוך מיוחד, ובית הספר מקבל תקציבים על חינוך מ...
קראו עוד
טיול שבוטל עקב חוסר הבנה בגובה המחיר 73082
התובעת היא מדריכת טיולים המפעילה חברת טיולים פרטית קטנה, היא פנתה לבת ממדרשה והציעה לה טיול מחוף לחוף, לאחר דו שיח שהתנהל באנגלית סוכם על מחיר של 600 ש""ח, שלהבנת התובעת היה לכל בת, ולהבנת הבת המתאמת ...
קראו עוד
פיצויים לחזן שהועבר ממשרתו 73114
התובע שימש כחזן בשכר במשך מספר שנים בבית הכנסת אותו מפעילה העמותה הנתבעת, לאחר כמה שנים פוטר ממשרתו, והוא דורש פיצויים שונים - פיצויי פיטורין, הפרת חוזה, ועוגמת נפש, כמו כן הוא דרש פיצויים על לשון הרע...
קראו עוד