הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב דורון אלון

מחלוקת בין מוכר דירה לקונה לאחר ביטול העסקה 83045
אין תוקף לחוק ההתיישנות ע"פ ההלכה....
קראו עוד
תביעה להשבת עלות מערכת חימום מים שכשלה 83017-1
על בעל מקצוע מוטלת האחריות על חוות דעת מחמירה שנתן, ובמקרים מסויימים אחריות זו קיימת גם אם עמדה בפני המתייעץ האפשרות להתייעץ עם בעל מקצוע נוסף. בכל מקרה האחריות של נותן חוות הדעת שבעקבותיה המוצר הושלך...
קראו עוד
מחלוקת בנוגע לעלות בניית מעלית 82159
בית הדין דחה תביעה להשית עלות בניית מעלית, כיוון שהתביעה לא הוכחה....
קראו עוד
האם שוכר בדירת שותפים נעשה ערב לחוב השכירות של שאר השותפים בדירה? 84001-1
התובעת שכרה חדר בדירת שותפים בדירה של הנתבע. בשל טעות, התובעת שילמה יותר ממה שהיתה צריכה. הנתבע מסרב לשלם, בטענה ששאר השוכרות בדירה חייבות לו כסף. בית הדין דן בשאלה המקדמית, האם התובעת היא ערבה על חוב...
קראו עוד
קבלן שאיחר במסירת הדירה לקונים 82175
התובעים רכשו דירה מחברה קבלנית. החברה איחרה במסירת הדירה, ולטענתה הדבר נבע מאונס בגלל עיקובים בלתי צפויים שגרמה חברת החשמל. הצדדים סיימו את המחלוקת בפשרה....
קראו עוד
מחלוקת בין מזמין לקבלן בניין 79044-3
בית הדין הכריע בשורה של מחלוקות בין מזמין לבין קבלן בניין...
קראו עוד
קבלן שלא סיפק לרוכש דירה את המפורט במפרט של הסכם הרכישה 81088
הנתבעת היא חברת בנייה, אשר מכרה דירה בפרוייקט לאדם פלוני. פלוני מכר את הדירה לתובעים. התובעים טענו שהנתבעת לא עמדה במפרט של הסכם המכר. במקום לספק את מפרט ה"פרימיום", המצורף להסכם עם הקונה הראשון, היא ...
קראו עוד
מחלוקת בין שותפים בהקמת בריכה 81110
הצדדים היו שותפים בבריכה ניידת. התובע מימן את רכישת הבריכה והציוד הנלווה לה, הנתבע אמור היה לרכוש את הבריכה, להשכיר אותה, ולטפל בכל הצדדים הכרוכים בהפעלתה. לטענת התובע לא שולם לו דבר מאז נוסדה השותפות...
קראו עוד
הפרדה עסקית בין עובד לחברה 76096
התובע עבד בחברה הנתבעת במשך שנים רבות, בשלב כלשהו נחתם הסכם שנועד להעביר את החברה להנהגת התובע, כמו כן הוסכם שהתובע יקים חברה פרטית על מנת שיוכל לקבל את שכרו, בסוף שנת 2015 התובע סיים את עבודתו, ולאחר...
קראו עוד
עובד בחברת יעוץ משכנתאות שלא קיבל את שכרו 76090
התובע עבד בחברת "משכו צא" ליעוץ משכנתאות בשלב כלשהו נקלעה החברה לקשיים כלכלים, והיא לא שילמה את שכרו של התובע, התובע תובע את שכרו ועוד פיצויים על הלנת השכר, בתוספת שעות נוספות, הנתבעת בתביעה נגדית תוב...
קראו עוד