הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב דניאל לונצר

חיוב ערב בגין חוב שלא נפרע 83023-2
בית הדין חייב ערב לפרוע חוב שהחייב לא פרע במועד. נימוקי הפסק: (1) נושה לא רשאי לגבות את כלל נכסיו של החייב, אלא עליו להשאיר לו מינימום הנחוץ למחייתו, דהיינו "מסדרין לבעל חוב". יש ספק אם הלכת סידור חו...
קראו עוד
Return of Apartment and the End of a Rental 83012
1. When there is a grace period at the end of an obligation, such as to return a rented apartment by a certain time, after which there is an obligation to pay a late fee, it one does not make the grac...
קראו עוד
פסק דין חלקי בעניין זכות תיקון של קבלן שיפוצים 83063-1
תיק זה עוסק בתביעות הדדיות בין קבלן שיפוצים לבעל הנכס. קבלן השיפוצים ביקש לקבל שכרו ואלו הנבתע, בעל הדירה אינו מסכים שהתובע ייכנס לביתו לסיים את התיקונים הדרושים. החלטות בית הדין: (1) בית הדין אפשר ...
קראו עוד
מחלוקת בין מזמין לקבלן שיפוצים 83063-2
תיק זה עוסק בבעל מקצוע שהזיק תוך כדי עבודתו. בית הדין קבע כי במקרה של אונס גמור בעל המקצוע פטור ואלו בנזקים שנגרמו כתוצאה מאונס או רשלנות בעל המקצוע חייב. בית הדין דן מתי מתקבלת טענת מחילה על נזק, וב...
קראו עוד
צו מניעה כנגד אגודה שיתופית 82131-1
בית הדין הוציא צו מניעה כנגד אגודה שיתופית בהסכמת הצדדים ואסר עליה לבצע עבודות הנדסיות בשטח מסוים עד לבירור המחלוקת....
קראו עוד
צו מניעה כנגד אגודה שיתופית 82131-2
בית הדין דחה בקשה לביטול צו מניעה האוסר לבצע עבודות הנדסיות בשטחים מסוימים....
קראו עוד
ערעור: מעמדה של חברת ניהול כ"מוכר" לעניין חוק המכר 77096-2
בית הדין לערעורים דן בפסק דין של בית הדין, ובו נקבע כי חברת הניהול היא אכן "חברת ניהול", ואין להחיל עליה את חוק המכר (דירות) המטיל חיובים שונים על "מוכר" דירה. בית הדין לערעורים דחה את הערעורים, ואף...
קראו עוד
תביעה לפינוי מושכר 83043-2
(1) כאשר חוזה שכירות הסתיים והצדדים הסכימו להמשיך את השכירות וכן הסכימו על שינוי שיעור שכר הדירה - מסתבר ששאר פרטי החוזה נשארו בתוקפם. (2) ניתן לקבוע את תקופת ההודעה המוקדמת לפינוי המושכר על פי משך ת...
קראו עוד
דיון בצו מניעה 83043
בקשה לצו מניעה נדחתה כיוון שהיא חורגת ממה שהוסכם בין הצדדים ובגלל המבקשת לא פעלה בתום לב....
קראו עוד
החלטת ביניים לחיוב ערב בגין חוב שלא נפרע 83023-1
(1) תפקידו של בית הדין לעסוק גם בפריסת חובות בהתאם ליכולת הפרעון של החייב. (2) במקרה זה הוחלט במסגרת החלטת ביניים על תשלום חודשי שיוטל על הערב עד לקבלת החלטה סופית....
קראו עוד