הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב ניר ורגון

מפקח שהתרשל בעבודתו ולא פיקח על העברת תשלומים לקבלן 77007-3
תביעה נגד מפקח, שלא פיקח על קצב העברת התשלומים לקבלן, כך שלמעשה הועברו אליו מאות אלפי ש"ח לפני שהגיע שלב התשלום. בית הדין קבע כי מפקח שהתרשל בעבודתו ולא פיקח על הנדרש כפי התחייבותו, חייב לשלם גם על נז...
קראו עוד
תשלום דמי שכירות ע"י שוכרים ששיפצו את הדירה 82174
הנתבעים שכרו דירה מפלוני, והובטח להם שהדירה לא תימכר בתוך 5 שנים. בעקבות ההבטחה הנתבעים שיפצו את הדירה. למרות ההבטחה, פלוני מכר את הדירה לתובעים. התובעים לא קיבלו מהנתבעים בזמן את מלא דמי השכירות, ותב...
קראו עוד
ערעור: זכויות ווטו של בעלי מניות בחברה-אם לגבי החלטות בחברה-בת 82120
ערעור על פסק דין של בית הדין. בית הדין דן בערעור ודחה אותו. השגות המערערת היו על שיקול הדעת של בית הדין קמא, ולא הוכח כי נפלה טעות ברורה בשיקול הדעת של בית הדין....
קראו עוד
תביעות הדדיות בין עובד ומעסיק 72111-2
(1) עובד זכאי לשכר ולתנאי שכר כפי שקובע החוק. (2) מעסיק אינו זכאי לפיצוי בגין ההכשרה של עובד שהפסיק את עבודתו ללא סיכום מראש. (3) מעסיק אינו זכאי להפחית משכרו של עובד בטענה לאיחורים ללא הוכחה....
קראו עוד
עובדת שפוטרה במהלך הריון 72111-1
(1) יש תוקף הלכתי לחוק עבודת נשים (2) אין תוקף לפיטורי עובדת בהיריון גם אם עילת הפיטורין איננה ההריון....
קראו עוד
דירה שכורה שהיו בה תקלות רבות 76076
אדם שכר דירה תמורת 4000 ₪ לחודש, במהלך המגורים התגלתה נזילה בדירת השכן שמלמטה, והיה צורך לשבור מרצפות, כמו כן בתקופת הגשמים היתה הצפה בדירה ונותק זרם החשמל והאינטרנט. התובעת החליקה בדירה בתקופה זו, ונ...
קראו עוד
פיצוי עקב הפרת חוזה 76064-1
הוריהם של התובעים כשהיו זוג מאורס רכשו עבורם דירה מהנתבע, החוזה שנחתם כלל לוח תשלומים שהיו בו שיבושים, היו בחוזה שיבושים נוספים בתחום התאריכים. התובעים לא שילמו בזמן שנקבע, וטענו שהם לא הצליחו להשיג מ...
קראו עוד
פיצוי על הפרת חוזה - פסק דין משלים 76064-2
הנתבע והתובע חתמו על עיסקת מכירת וקניית דירה, התובע תבע מהנתבע להשלים את המכירה, לעומתו הנתבע תבע מהתובע פיצויים על ביטול העיסקה, בית הדין קבע שהעיסקה מבוטלת ועל המוכר להשיב את הכסף שנותר אצלו, ועל הק...
קראו עוד
חוב בגין שכירות דירה 80084-2
הנתבע עזב דירה שכורה לפני סוף החוזה. בית הדין חייב את הנתבע בתשלום ארנונה על התקופה בה הוא היה חייב לשלמה....
קראו עוד
חוב בגין שכירות דירה 80084-1
הנתבע עזב את דירה לפני סוף החוזה. בית הדין חייב את הנתבע עבור חודשי השכירות הנותרים....
קראו עוד