הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

עד מומחה

קבלן שעבודתו הופסקה והמזמין טוען לליקויים בבניה 75104-3
תובע 1 הוא מפקח בנייה ותובע 2 הוא קבלן בנייה שאינו יהודי, שביצע שיפוצים בביתה של המזמינה, המזמינה סילקה את ההתובעים, והתעוררה מחלוקת בין הצדדים, בפסק הדין הראשון נקבע כי סילוק הקבלנים היה מוצדק בעקבות...
קראו עוד
פיצויים של קבלן למזמינים על ליקויים, על איחור במסירה ועל הפרת החוזה 74005-2
התובע הוא קבלן שבנה לנתבעים את ביתם בישוב פלוני. בפס"ד חלקי נקבע כי התובע איבד את הזכות לבצע תיקונים בבית ועליו לפצות את הנתבעים על הליקויים. נפסק שעל התובע לשלם לנתבעים סך: 119,396 ₪ עבור הנזקים שנגר...
קראו עוד
מקח טעות בספר תורה שמחירו גבוה - ברע 77036-2
המשיב הזמין ספר תורה מהמבקש, בית הדין קמא קבע כי על המבקש להחזיר את כל הכסף שקיבל עבור ספר התורה וזאת משום דין מקח טעות, המבקש מערער לבית הדין וטוען שלא היתה לו אפשרות לחקור את המומחה וכי עמדת המומחה ...
קראו עוד
תיקונים בבית משותף 73075
עקב בעייה בביוב לדירת התובעת נגרמו נזקים והיא ביקשה מיו""ר ועד הבית לתקן את הביוב, לאחר הסכמתו היא הזמינה אינסטלטור, כעת היא תובעת את עלות התיקון מהוועד. נפסק שעל ועד הבית בבניין לשלם לתובעת בעלת הדיר...
קראו עוד
נזקי רטיבות מדירה עליונה 73128
הנתבעת מחזיקה בדירה השייכת לאמה, היא תובעת את השכן שמעליה הנתבע על נזילות ונזקים שמדירתו לדירתה. נפסק שהנתבע חייב באיטום החלקים בהם הוא מחזיק, התובעת תאתר מומחה לאיטום הנזילה, והנתבע ישתתף בתשלום....
קראו עוד