הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

שכנים

שיפוצים בדירת המשכיר הסמוכה למושכר 72086
התובע הינו שוכר דירה ששכר דירת משנה מהמשכיר שהינו בעל הדירה העיקרית, לאחר זמן מה התחיל המשכיר לשפץ את דירתו, עקב כך נוצרו נזקים רבים של לכלוך רעש ונזקים נוספים, - טחב, צריכת חשמל מוגברת על תאורה ומזגן...
קראו עוד
פיצוי על נזקי רעש משיפוץ דירה סמוכה 72095
(1) כאשר יש בדירה מושכרת מום משמעותי יש להפחית את שכר הדירה. (2) אין דין אונאת ממון במקרקעין אבל יש איסור להונות גם במקרקעין, ומי שעבר על איסור זה ראוי שיפצה את מי שנתאנה. (3) מותר לשפץ דירות בבית מ...
קראו עוד
אדם שמעוניין לרכוש את המגרש הסמוך לשלו המוצע למכירה 72110
הרחבת נימוקים לפסק הדין שניתן כבר, ובו תבע אחד התושבים את הישוב שבו הוא גר, וביקש זכות קדימה לקניית מגרש הסמוך למגרש שבו הוא מתגורר, כמו כן הוא ביקש אפשרות להמשך מעבר דרך השטח הנ""ל. פסק הדין היה שהיש...
קראו עוד
תביעות הדדיות של שכנים ברכוש המשותף 72113
שני שכנים הגרים בבית משותף הבנוי בצורה של מדורגים התובעים הינם בעלי הדירות התחתונות, והנתבעים גרים בקומה העליונה ישנם כמה תביעות: 1. ישנה בעיית רטיבות שנובעת מחוסר איטום של הקומה העליונה. 2. הנתבעים...
קראו עוד
נזק למכונת כביסה שנוצר כתוצאה מנזילה 73016
נזילה מקומה עליונה גרמה לקצר חשמלי במכונת הכביסה של השכן מהקומה התחתונה, השכן מהקומה התחתונה תובע את השכן מהקומה העליונה על הנזקים בסך 1,000 ש""ח, על סמך חוו""ד של הטכנאי שהקלקול נגרם מהקומה העליונה. ...
קראו עוד
תיקונים בבית משותף 73075
עקב בעייה בביוב לדירת התובעת נגרמו נזקים והיא ביקשה מיו""ר ועד הבית לתקן את הביוב, לאחר הסכמתו היא הזמינה אינסטלטור, כעת היא תובעת את עלות התיקון מהוועד. נפסק שעל ועד הבית בבניין לשלם לתובעת בעלת הדיר...
קראו עוד
נזקי רטיבות מדירה עליונה 73128
הנתבעת מחזיקה בדירה השייכת לאמה, היא תובעת את השכן שמעליה הנתבע על נזילות ונזקים שמדירתו לדירתה. נפסק שהנתבע חייב באיטום החלקים בהם הוא מחזיק, התובעת תאתר מומחה לאיטום הנזילה, והנתבע ישתתף בתשלום....
קראו עוד