הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

שכנים

תביעת שכן לפיצוי על ביוב שפולש לשטחו 71018
" הנתבעים 1-2 הם בעלי מגרש 92 בישוב, הם בנו את ביתם, ופלשו בבניית הביוב לתוך המגרש השכן שהיה באותה העת בבעלות הנתבעים 3-4, לאור זאת, נחתם ביניהם הסכם לחילופי שטחים. אך, השטחים לא הוחלפו באופן רשמי. כא...
קראו עוד
מזגן שבולט ומפריע לסוכת השכן 69010
בית הדין פסק כי יש לפרק מזגן שגודלו עולה על 24 ס"מ ואשר הוא מפריע להקמת סוכה מתחתיו....
קראו עוד
פנייה לעירייה על בנייה חריגה של שכן 69006
נפסק שמותר לפנות לעירייה ולדווח על בנייה לא חוקית....
קראו עוד
הרחבת בית ללא היתר הפוגעת בשכן 69008
א. יש תוקף הלכתי לחוקי הבניה ואין היתר לבנות באופן בלתי חוקי גם אם הדבר מקובל. ב. בית הדין חייב את העבריין בפיצוי בסך 12,000 ש"ח למרות ששמאי מטעם בית הדין קבע שאין ירידת ערך, ג. העבריין חויב בהוצא...
קראו עוד
שכן בנה בקומה התחתונה ותובע השתתפות מהשכן בקומה שמעליו 70012
בית הדין קבע שיש תוקף הלכתי לסעיף בחוק המקרקעין המסדיר תשלומי איזון בגין ניצול אחוזי בניה. בית הדין קבע עוד כי במקרה זה ויתרו הנתבעים על זכותם לתשלומי איזון....
קראו עוד
נאמנות מעסיק לטעון שהעבודה לא נעשתה בהתאם לסיכומים 71074
התובעים הסכימו כלפי הישוב לבנייה מתוכננת, בתנאי שהיא לא תסתיר את הנוף הנשקף מביתם, אך הם חוששים שהנתבעים מתכוונים להפר את הסיכומים איתם. לטענת הנתבעים לא ניתנה הבטחה כזו, וגם אין להם אפשרות לתת התחייב...
קראו עוד
שכן שבנה על הרכוש המשותף 71106
התובע והנתבע גרים בבית משותף בעל שש קומות, התובע גר בקומה 5 והנתבע באלכסון לו בקומה 4, הנתבע בנה דירה נוספת בקומה 5, מעל דירתו שבקומה 4, ולפני כארבע שנים בנה דירה נוספת מעליה, והכניס לתוכה דייר. לפני ...
קראו עוד
פיטורי עובדת בהריון שיצאה לחופשה ורצתה לחזור 306 72020
התובע הוא בעל דירה בקומת קרקע שקנה את הדירה כאשר היא כוללת תוספת מפח הגבוהה ב-40 ס"מ מהתיקרה של דירתו. התובע מבקש שהנתבע יחתום שהוא מסכים לתוספת הבניה. הנתבע מסכים לאשר בתנאי שגג התוספת יונמך ב-40 ס"מ...
קראו עוד
ועד בית התובע פיצוי בגין נזקים מדייר 72026-1
התובעים הם נציגי ועד הבית שתובעים דייר על נזקים שלטענתם נגרמו בעקבות שיפוץ שערך במבנה השירותים שבדירתו, הם תובעים את עלות התיקון בסך 10,672 ש"ח ועוד עלות הזמנת המומחה שקבע כי הנזילה היא מדירת השכן בסך...
קראו עוד
שכן שהרחיב את דירתו ללא היתר ומההרחבה ישנם נזקים לשכנו 72045
שכן ביקש רשות משכנו להרחיב את הדירה על מנת לבנות סוכה, בסופו של דבר התברר שהוא בנה חדר נוסף על הגג בבנייה קלה מעץ, התובע סובל מנזילות קשות שלא נפתרות מביתו של הנתבע, ומרעש שמחוללים בני משפחת הנתבע, ות...
קראו עוד