הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תביעה נגד קבלן על איחור במסירת הבית 80043

תקציר

בית הדין נתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה שבין הצדדים
print

בס"ד, ‏‏‏‏כ"ה סיון תש"פ

‏17 יוני 2020

תיק 80043

פסק דין חלקי: מתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים

בעניין שבין

התובע-מזמין

            הנתבע-קבלן

א.         רקע

הנתבע הוא קבלן, והוא הבעלים של חברת בנייה (החברה). התובע הוא מזמין אשר חתם עם החברה הסכם לבניית ביתו ביישוב בני דקלים. הוסכם בדיון כי הנתבע יקבל על עצמו את חובות החברה בתיק זה.

בין הצדדים יש מספר מחלוקות. הצדדים הגיעו להסכמות בנושאים הבאים:

1.         הנתבע ישלם לתובע 6,600 ₪ עבור איחור במסירת הבית.

2.         הנתבע ישלם לתובע 7054 ₪ עבור סגירת חשבון ביניהם על הבנייה.

3.         התשלום יבוצע תוך 14 יום.

בין הצדדים נותרו שתי מחלוקות:

1.         זיכוי על יציקת משטח בטון ובומנייט בסך 4635 ₪.

2.         השלמת תיקונים ובדק בית.

ב.         החלטה

1.         אנו נותנים תוקף של פסק דין להסכמות בין  הצדדים.

1.         הנתבע ישלם לתובע סך 13,654 ₪ עבור האיחור במסירת הבית ועבור סגירת החשבון.

2.         התשלום יבוצע בתוך 14 יום מהתאריך הנקוב על פס"ד זה.

3.         לא ניתן לערער על החלטה זו שניתנה בהסכמת הצדדים.

4.         בית הדין ידון בשתי המחלוקות הנותרות בין הצדדים.

פסק הדין ניתן ביום ‏כ"ה סיון תש"פ, ‏17 יוני 2020.

בזאת באנו על החתום

הרב ארי סט      הרב עדו רכניץ, אב"ד     הרב אברהם יצחק שוורץ