הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תשלום שכר טרחה לאדם שפעל לזכיית תושבי הישוב 80027

תקציר

בית הדין נתן תוקף של פסק דין לפשרה עליה הסכימו הצדדים.
print

 

פסק דין

בעניין שבין

התובע

יזם בתביעה משפטית

ובין

הנתבע

תובע בתביעה משפטית

א. רקע

התובע שימש כמזכיר ישוב נ' ופעל רבות למען זכיית היישוב בתביעה משפטית גדולה שהתנהלה בבתי המשפט. בשלב מסויים עזב התובע את עבודתו כמזכיר, במקביל, מטעמים שונים, התביעה הפכה להיות תביעה פרטית של 44 משפחות מתוך היישוב (ולא תביעה של היישוב). גם בנסיבות אלו המשיך התובע להקדיש זמן וכוחות למען הצלחת התביעה. מוסכם על הצדדים כי במסגרת מאמציו התובע גם הוציא מכיסו הפרטי סכומים שונים למען הצלחת התביעה. בסופו של דבר אכן הצליחה התביעה. בין הצדדים התעורר דיון בנוגע לגובה הסכום שהנתבע ישלם לתובע.

הצדדים פרשו את טענותיהם בפני הדיינים, והוצעה להם אפשרות ללכת בדרך של פשרה. לאחר שניתנה לצדדים ארכה להתייעץ החליטו הצדדים לסיים את הסכסוך הכספי ביניהם בכך שהנתבע ישלם לתובע 5,000 ש"ח. בית הדין מקבל פשרה זו ונותן לה תוקף של פסק דין.

הרמב"ם כותב (חנוכה ד יד): 'גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר: דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום'. התנהלות הצדדים בדיון – ראויה לכל שבח, ואין לנו אלא לברכם שהקב"ה יברך אותם בכל אשר יעשו.

ב. אגרת בית הדין

כאשר הצדדים מתנהלים בצורה הוגנת, אזי מדיניות בית הדין היא לראות בפנייתם פנייה משותפת ליישוב הסכסוך על פי הדרכתה של תורה ולכן אגרת בית הדין מתחלקת באופן שווה ביניהם (להרחבה בנושא זה ניתן לעיין באתר בית הדין). כאמור, במקרה שלפנינו הצדדים התנהלו בצורה הוגנת וראויה ולכן הם ישאו בשווה באגרת בית הדין. התובע כבר שילם לבדו את כל האגרה ועל מנת לחלק את הסכום בצורה שווה, על הנתבע לשלם לו 250 ש"ח.

ג. החלטה

על הנתבע לשלם לתובע סך 5,250 ש"ח תוך 30 יום מן התאריך הנקוב על פסק הדין.

היות שההחלטה התקבלה בהסכמת הצדדים ואף נעשה עליה מעשה קניין, אין אפשרות ערעור.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן ביום י"ט טבת התש"ף , 16 בינואר 2020.

בזאת באנו על החתום

הרב דניאל רוזנפלד   הרב יוסף כרמל, אב"ד    הרב שלומי שטינמץ