הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

ארץ חמדה גזית קצרין

>> לפסקי הדין

אב"ד

הרב בניהו ברונר, נשיא ישיבת ההסדר צפת

הרב אורי סדן, רב היישוב נוב

כתובת

מועצה דתית גולן, רח' 17, אזור התעשיה, קצרין