הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

חוב בגין שכירות דירה 80084-2

תקציר

הנתבע עזב דירה שכורה לפני סוף החוזה. בית הדין חייב את הנתבע בתשלום ארנונה על התקופה בה הוא היה חייב לשלמה.
print

ב"ה, כז באדר תשפ"א

11 מרץ 2021

תיק מס' 80084

פסק דין משלים

בעניין שבין

 (להלן: התובע)   לבין

(להלן: הנתבע)   

הצדדים קבלו את הח"מ (להלן: ביה"ד) כבוררים הן לדין והן לפשרה, וחתמו על הסכם בוררות כנדרש. על פי הסכם הבוררות, בית הדין רשאי להכריע במחלוקות חלקים חלקים.

ביה"ד קיים דיון באמצעות זום בנוכחות הצדדים. לביה"ד הוגשו גם כמה מסמכים.

לפני כשבועיים, ביג באדר 25/02 הוצאנו פסק דין שהכריע במחלוקת שבין הצדדים. בעקבות פסק הדין הודיע התובע שבית הדין לא הכריע באחד הנושאים – תשלום הארנונה.

דיון והכרעה:

לאחר שבדקנו את הטענה מצאנו כי אכן נפלה טעות בפסק הדין:

1.            הכרענו כי יש לקבל את טענות התובע במלואן. ובמקביל כתבנו כי הנתבע צריך לשלם 9,450 ₪ עבור ארנונה – בעוד שהתביעה על הארנונה הייתה כ-9,832 ₪.

2.            כאמור, קיבלנו את טענות התובע במלואן. אך לא הכרענו בעניין החוב על דמי השכירות, שבו התובע תבע 9,450 ₪.

לשון אחרת – התכוונו לחייב 9,450 ₪ עבור דמי השכירות, ובמקום זה כתבנו שחיוב זה הוא עבור הארנונה. ואת החוב על הארנונה שכחנו לציין.

היות שלא הכרענו באחד מנושאי התביעה בפסק הדין הקודם, יש להשלימו [בהתאם לחוק הבוררות סעיף 24 (5), לפיו אחת מעילות הביטול לפסק דין היא שהבורר לא הכריע באחת המחלוקות שנמסרו להכרעתו].

התביעה של 9,832.73 ₪ על העדר תשלום ארנונה דינה להתקבל שכן היא מבוססת על מסמך רישמי של אגף השומה והגבייה של עיריית ירושלים מיום 23/7/2020 שהוגש לבית הדין. וכן יש לחייב על אי-תשלום דמי שכירות, מהטעמים שהוזכרו בפסק הדין הקודם.

החלטות:

הנתבע ישלם לתובע סך 9,832 ₪ עד לתאריך כח בניסן תשפ"א 10.4.2021.

סכום זה הוא בנוסף לסכומים שנפסקו לטובת התובע בפסק הדין הקודם.

פסק הדין ניתן ביום כז באדר תשפ"א, 11 במרץ 2021

והאמת והשלום אהבו

בזאת באנו על החתום

הרב ניר ורגון                 הרב אליעזר שנקולבסקי, אב"ד         הרב ידידיה לביא                  

___________                       ____________                    ______________

###