הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הבהרת פסק הדין 79027-2

תקציר

בית הדין הבהיר כי הסכום בו חויבה נתבעת עבור הפרשי שכר אינו כולל את ההפרשות הנלוות
print

בס"ד, כ"ב תמוז תש"פ

‏14 יולי 2020

תיק 79027

הבהרת פסק דין

בעניין שבין

התובע

עובד     הנתבעת

מעסיק – נתבעת 1

 

א.         רקע

בתאריך כ"ג אדר תש"פ ניתן פסק דין סופי בתיק זה. בסעיף 2 לפרק ההחלטות נכתב כך:

1.         נתבעת 1 חייבת לתובע:

א.         133 אש"ח עבור הפרשי שכר + הפרשות לפנסיה ופיצויים. סכום זה ישולם כשכר ויהיה חייב במס ובהפרשות לקרנות הפנסיה.

ב.         4,174 ₪ עבור הפרשות לפנסיה ופיצויים.

התובע פנה לבית הדין בבקשה שיובהר האם הסכום 133 אש"ח עבור הפרשי שכר כולל הפרשות לפנסיה ופיצויים, או שמא יש להוסיף עליו את ההפרשות כדעת התובע. הנתבעת הגיבה כי היא סבורה שהסכום כולל פנסיה ופיצויים.

ב.         דיון והחלטה

בפסק הדין נכתבו דברים ברורים: "133 אש"ח עבור הפרשי שכר + הפרשות לפנסיה ופיצויים". כלומר, 133 אש"ח עבור שכר ובנוסף יש לשלם עוד סכומים עבור הפרשות לפנסיה.

מעבר לכך, ניתן לראות בפסק הדין הסופי כי חישוב הפרשי השכר המגיעים לתובע נעשה על בסיס השכר + פרמיות + גילום רכב, ללא התייחסות והשוואה של מרכיב ההפרשות לפנסיה וכדומה.

כפי שנקבע בסעיף י"ג לפסק הדין הסופי, יש לשלם פנסיה על פרמיות. בסופו של דבר חויבה הנתבעת בערך בחצי מהתביעה, כך שגם אם נכללו בחישוב רכיבים שלא ברור שהם חייבים בפנסיה (כגון, גילום רכב), הרי שהחיוב היה חלקי ביותר, ועל חיוב זה בוודאי שיש לשלם פנסיה.

ג.          החלטה

לפיכך, אנו מקבלים את טענת התובע, וקובעים כי על הנתבעת לשלם לתובע 133 אש"ח שכר ובנוסף יש להוסיף תשלום נפרד עבור פנסיה ופיצויים על סך זה. המועד לתשלום נקבע כבר בפסק הדין מיום כ"ג באדר תש"פ.

פסק הדין ניתן ביום ‏כ"ב תמוז תש"פ, ‏14 יולי 2020.

בזאת באנו על החתום

הרב דניאל לונצר           הרב עדו רכניץ, אב"ד          הרב יורם קאפח

@@@