הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבלנותריבית והצמדהשבועהשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

סכסוך בין עו"ד ללקוחה 79076

תקציר

התובעים ייצגו את הנתבעת בבית הדין הרבני במסגרת הליך הגירשין שלה, התובעים דורשים את יתרת שכ"ט בסך 7,500 ש"ח, ועוד 2,500 ש"ח הוצאות גבייה, לנתבעת טענות כנגד התובעים על כך שהיא היתה צריכה לכתוב שתי בקשות לבית הדין, כמו כן לטענתה הם התרשלו בעבודתם, ובנוסף ביזו את הנתבעת בפני לקוח אחר שלהם.
print

החלטה

בעניין

שבין התובעים

עורך דין וטוען רבני

ובין הנתבעת

אשה ששכרה שירותים משפטיים

רקע ועובדות מוסכמות

שני התובעים ייצגו את הנתבעת בבית הדין הרבני במסגרת הליך הגירושין שלה, ובהסכם ביניהם נקבע בית הדין ארץ חמדה גזית פתח תקווה כבורר מוסכם. בין הצדדים מספר מחלוקות. התובעים הגישו בקשה לעיקול כספי התובעת המוחזקים בידי עו"ד כ'. אב"ד הוציא שני צווי מניעה לטובת התובעים, האחרון יצא בתאריך ט' ניתן תשע"ט, ונקבע בו כי יתקיים דיון דחוף בטענות הצדדים. הדיון התקיים בתאריך א' אייר תשע"ט.

טענות התובעים

התובעים דרשו לקבל את יתרת שכ"ט המגיע להם בסך 7,500 ₪ ובנוסף תשלום בסך 2,500 ₪ עבור כל שעה שבה עסקו בגביית החוב מהנתבעת. בדיון הם טענו שהם השקיעו בגבייה 14.5 שעות עד כה. בנוסף הם דרשו החזר הוצאות משפט עבור הדיון.

טענות הנתבעת

הנתבעת הודתה ביתרת החוב, אולם, היא תבעה מהתובעים  80,000 ₪ עבור העילות הבאות:

הנתבעת כתבה 2 בקשות לביה"ד הרבני לבקשת התובעים במקום שהתובעים יעשו זאת.

התובעים לא הגישו התנגדות להחלטת הכונס למכור את הדירה שבה התגוררה לגרוש שלה במחיר הנמוך מהמחיר שקבע השמאי.

התובעים הגישו בקשה לבית הדין הרבני כדי לקבל את שכ"ט ממנה, ובסעיף 3 לבקשה כתבו על האשה דברים לא נכונים שאינם רלוונטים כלל לבקשה. בקשה זו פגעה בשמה הטוב, ומהווה משמשת כלי בידי הגרוש שלה במאבקים שביניהם בבית המשפט למשפחה.

התובעים ביזו את הנתבעת בפני לקוח אחר שלהם, באחת הפעמים בהם היתה במשרדם.

בנוסף התובעת דורשת הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ עבור עצם קיומו של הדיון.

הסכמת הצדדים לפשרה

לאחר שהצדדים שטחו את טענותיהם בדיון הציע ב"כ הנתבעת פשרה שהוסכמה על כל הצדדים, וזה תוכנה:

בית הדין יוציא צו מניעה לכונס לטובת התובעים ע"ס 7,500 ₪.

התובעים יוציאו לנתבעת מכתב הבהרה בנוגע לסעיף 3 של הבקשה שהגישו לבית הדין הרבני. נוסח המכתב יסוכם בתיאום עם ב"כ הנתבעת, ובמקרה של מחלוקת יכריע בית דין זה.

העו"ד יכתוב לנתבעת ממכתב התנצלות על האירוע שהיה במשרד על פי הבנתו.

בית הדין יכריע בדרישת הצדדים לקבל החזר הוצאות משפט עבור הדיון.

החלטה

אנו נותנים תוקף של פסק דין להסכמות שבין הצדדים, ומברכים אותם על החלטה זו.

אנו מוציאים צו עיקול בסך 7,500 ₪ לטובת התובעים על כספי הנתבעת הנמצאים בידי עו"ד קוממי. עו"ד קוממי ישמור על הכספים הנ"ל ולא יעבירם לאחד מהצדדים או לצד ג'. הצו יפקע לאחר שעו"ד כ' יעביר לתובעים את הסך הנ"ל או לאחר שהנתבעת תשלם לתובעים את הסך הנ"ל, או במקרה שאב"ד בתיק זה יחליט על ביטול הצו.

התובעים וב"כ הנתבעת יסכמו את נוסח מכתב ההבהרה האמור עד ליום י"א אייר תשע"ט. במקרה של מחלוקת יכריע אב"ד.

העו"ד יעביר לנתבעת מכתב התנצלות כאמור, עד לתאריך י"א אייר תשע"ט.

בהמשך יחליט בית הדין לגבי הוצאות המשפט.

בית הדין מברך את הנתבעת שתזכה לברכות מפי עליון ברוחניות, משפחתיות וגשמיות, ובכל אשר תעשה תצליח.

החלטה זו נתנה בתאריך ז' אייר תשע"ט, ‏12 מאי 2019

בזאת באנו על החתום

_______________

הרב יורם קאפח

_______________

הרב עדו רכניץ, אב"ד

_______________

הרב אבשלום בידני