הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב בניה קניאל

תשלום עבור אפליקציה שיש מחלוקת על תקינותה 80108-1
התובעת פיתחה אפליקציה עבור הנתבעת. לטענת הנתבעת האפליקציה היתה אמורה להיות מוכנה ליום מסויים, אך באותו יום נתגלו תקלות חמורות באפליקציה. בית הדין קבע: (א) כתיבת האפליקציה לא נעשתה בצורה מיטבית, ולא ענ...
קראו עוד
אחריות לתאונת דרכים בין שני רכבים שנסעו שלא כחוק 76071
תאונת דרכים אירעה בין שני רכבים, כשהתובע נסע בנתיב הנגדי ולא הסתכל, והנתבע נסע לאחור והסתכל רק לכיוון אחד, שני הצדדים לא הבחינו זה בזה עד לרגע התאונה, התובע בעל הרכב שנסע בנתיב הנגדי תובע את הנתבע על ...
קראו עוד
מחלוקת על תשלום שכר תיווך 78056
הצדדים הסכימו כי התובע יתווך מגרשים של הנתבע. לימים התגלעו ביניהם מחלוקות בשאלה כמה מגרשים התובע תיווך, האם הוא פעל תוך ניגוד אינטרסים, והאם בגלל עיכוב בתשלום דמי התיווך יש לשנות את גובה שכר התיווך....
קראו עוד
תשלום דמי תיווך כשעיסקת השכירות התבטלה חלקית 79102
עמותה השכירה דירה לישיבה תמורת 10,000 ש"ח לחודש, בשלב מסוים נתגלו בעיות במושכר ולכן...
קראו עוד
תביעת נגד בית חב"ד על חבילת נופש שהגיעה דרכם 75110
הנתבע הוא שליח בית חב""ד בעיר מסוימת שפרסם נופש מאורגן בפסח הכולל לינה במלון ארוחות כשרות וטיולים, בסך 100 יורו לאדם, כשהתשלום הוא עבור המלון, והשירותים האחרים ניתנו ללא תמורה, התובעים רצו להשתתף, בשל...
קראו עוד
מחלוקת בין קבלן למזמין וטענה שההסכם נחתם תחת לחץ 79110
(1) יש תוקף להסכם גם אם אחד הצדדים חתם עליו בתקופה בה היה במצוקה. (2) יש חובה לשלם מע"מ גם אם סוכם אחרת בין הצדדים. (3) קבלן שעבודתו הופסקה באמצעה זכאי לקבל את שכרו בניכוי מסוים ("כפועל בטל"). (4) ברי...
קראו עוד