הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

תקדים בארץ חמדה גזית

תקדים בארץ חמדה גזית
הרב אהרן פלדמן בכנס איגוד בתי הדין לממונות