הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

אזכורים של החלטה: פיצוי על איחור קבלן במסירת דירה 75030

מדיניות: תבחינים לקבלת חוקי המדינה והדרך ליישמם
סיכום כנס הדיינים תשפ"ב...
קראו עוד
חברה קבלנית שאיחרה במסירת דירה - פסק ביניים 76070-1
מר וגב' ח' שרכשו דירה מחברת הבנייה הנתבעת, תובעים את חברת הבניייה שבנתה את ביתם, הן את הקנס לפי חוק המכר על האיחור במסירה, והן פיצויים על הנזקים שנגרמו להם. כתוצאה מכך שהם העבירו את ילדיהם כבר לעיר שב...
קראו עוד
איחור במסירת דירה 78008
תובעים קנו דירה בפרויקט בנייה, והם תובעים פיצוי מהחברה שמכרה להם, עבור איחור במסירה וכמו כן עבור זה שהם התחייבו שהאנשים שבפרויקט יהיו מציבור מסוים. כמו כן הם תובעים את השלמת הבנייה ועל הוצאות שונות שנ...
קראו עוד
עובד בכולל שהועסק במילגה 75118-1
התובע שמכהן כרב, התחיל את לימודיו בכולל מסוים, בשלב כלשהו נתבקש על ידי ראש העמותה להעביר שיעורים ולאחר מכן התבקש לעמוד בראשות הכולל, הוא קיבל שכר עבור עבודתו כמילגה, לאחר כמה שנים הוא התפטר מעבודתו עק...
קראו עוד