הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

החזר הלוואה והסדרי תשלום 81100

תקציר

הנתבע הודה שהיה עליו לשלם לתובע, וביקש מבית הדין שיפרוס את התשלומים. בית הדין הסכים לבקשה לפריסת התשלום.
print

בס"ד, ‏כ"ד אב תשפ"א

2 לאוגוסט 2021

תיק מס' 81100

פסק דין

בענין:

(להלן: התובע)

נגד:

 (להלן: הנתבע)

הצדדים קבלו את הח"מ (להלן: ביה"ד) כבוררים הן לדין והן לפשרה, וחתמו על הסכם בוררות כנדרש.

בית הדין קיים דיון בו פרשו הצדדים את טענותיהם. הצדדים לא הגישו כתבי טענות.

לא נפרט בפסק הדין את כל הטענות שנטענו בפנינו, ואת כל הראיות שהוגשו לנו, אלא רק את עיקרי הדברים.

העובדות

א.           לפני כשנה וחצי הלווה התובע לנתבע סך 43,000 ₪.  ההלוואה נעשתה בעל פה וללא מסמכים. לצורך הלוואה זו, לווה התובע את הסכום הנ"ל מהבנק.

ב.            היות והנתבע ציפה לזכות בתביעה משפטית בסכום של 200,000 ₪, תיכננו שני הצדדים כי הנתבע יפרע את ההלוואה תוך זמן קצר (עד חדשיים).

ג.            אולם זכיית הנתבע בתביעה הנ"ל בוששה לבא, ועל כן סיכמו הצדדים כי הנתבע יפרע בינתיים את ההלוואה בדיוק בסכומי ההחזרים החדשיים שמחזיר התובע לבנק, בסך 722 ₪ לחודש. כך שהתובע לא ייפגע מאי החזרת ההלוואה.

ד.            תחילה החזיר הנתבע את ההלוואה בהתאם לסיכום הנ"ל – ע"פ ההחזרים החדשיים, ביום השני לכל חדש לועזי. אולם בהמשך, הנתבע איחר בכמה תשלומים, ולבסוף  הפסיק הנתבע להחזיר את התשלומים הנ"ל.

טענות התובע

ה.           התובע דורש אפוא לקבל סך 30,690 ₪. סכום זה מורכב מיתרת חובו של התובע לבנק בסך 24,914 ₪ בתוספת סך 5,776 ₪ שהתובע כבר שילם לבנק ולא קיבל החזר מהנתבע.

ו.            התובע דורש לקבל כעת לפחות 6,000 ₪. ואת השאר בתשלומים שווים כנ"ל עד לסוף השנה. 

טענות הנתבע

ז.            הנתבע מודה אמנם בפרטי החוב הנ"ל, אך טוען שהאיחור בתשלומים נגרם מסיבות שאינן תלויות בו, כגון מגפת הקורונה וכד'.

ח.           הנתבע טוען כי הוא אמנם יכול לעמוד כיום בתשלומים החודשיים עליהם סוכם, ואף להגדילם לסך 1,000 ₪ לחודש. אולם אין ביכולתו כרגע לפרוע את כל ההלוואה, אא"כ יזכה בתביעה הנ"ל.

ט.           הנתבע מציין כי היות וכרגע גדלו הכנסותיו, הרי שהוא משוכנע כי יוכל לפרוע את החוב בשלמותו תוך 12 חדשים. והוא אף מוכן לתת שיקים לתובע בסך 7,000 ₪ לחודש החל מעוד 4-5 חודשים.

דיון

י.            כאמור, פרטי החוב מוסכמים. ולמעשה הוויכוח הוא על הסדרת החוב.

יא.         לא נוכל שלא לציין כי הנתבע נהג שלא כדין כשעיכב את התשלומים שלא כדין. ומן הדין עליו לשלם באופן מידי את כל החוב שנצבר עד עתה, אחרת ייווצר מצב בו התובע אמנם צודק בכל טענותיו, אולם אינו מקבל דבר!

יב.          עם זאת הלכה היא שמסדרין לבעל חוב  דהיינו שאין כופין על חייב לוותר על צרכיו הבסיסיים לצורך פירעון החוב אלא מתחשבים בו. במקרה דנן הואיל וזמן הפירעון שמציע הנתבע הוא סביר, והוא יהיה קצר מגביית החוב בהוצאה לפועל, נראה לנו שיש להיענות לבקשתו לשלם את החוב במהלך השנה הקרובה.

יג.           עלינו לציין כי הנתבע השמיע בביה"ד איומים קשים ונוראיים כלפי התובע. איומים שכללו גם השמצות קשות. מדובר באיומים לפגיעה פיזית קשה בתובע, ובאיומים לפגיעה קשה בשמו של התובע.

יד.          במקרה רגיל השמעת איומים כנ"ל היתה גורמת לפניה מידית למשטרה. אלא שאנו סבורים שמדובר בהתלהטות יצרים רגעית כתוצאה מהדיון. ואף שאין אנו נוקטים פעולה כלשהי בנדון, ואף לא ממליצים לנתבע לפעול בנדון, אין אנו מזלזלים בחומרת הדברים.

טו.         אנו בהחלט משבחים את הצדדים על הבאת הסכסוך להכרעת דין תורה.

טז.         כיוון שהנתבע לא שילם חוב שהוא מודה בו הרי שעליו להחזיר לתובע את האגרה ששולמה בסך 500 ₪.

יז.           מתוך שקלול כל הנסיבות אנו קובעים את הסדר החוב כמפורט להלן.

החלטות

1.            הנתבע, חייב לשלם לתובע את חובו בתוספת החזר הוצאות משפט, על פי הפירוט הבא – כל התשלומים יבוצעו ביום השני לחודש הלועזי:

א.           חמישה תשלומים בסך 722 ₪ בחודשים אוגוסט עד דצמבר 2021.

ב.            שלושה תשלומים בסך 7,000 ₪ בחודשים ינואר עד מרץ 2022.

ג.            תשלום אחד בסך 6,580 ₪ בתאריך 02.04.2021.

2.            על הנתבע להעביר לתובע שיקים על פי פירוט התשלומים הנ"ל עד לתאריך 11.08.21.

3.            אם הנתבע לא יעביר את השיקים לתובע במועד שנקבע אזי הנתבע יהיה חייב לשלם לתובע את יתרת החוב במלואה עד לסוף חודש אוגוסט 2021.

4.            אם אחד השיקים לא ייפרע בגלל שהוא בוטל ע"י הנתבע או בגלל היעדר כיסוי בבנק או מכל סיבה אחרת הנמצאת באחריות הנתבע – הנתבע יהיה חייב לשלם את יתרת החוב במלואה עד לשני לחודש הלועזי הסמוך למועד בו הבנק סירב להעביר את התשלום לתובע.

5.            במידה והנתבע יחזור וישמיע איומים כנ"ל על התובע, הרי שהתובע רשאי לפנות ללא דיחוי למשטרה.

פסק הדין ניתן ביום כ"ד אב תשפ"א, 2 לאוגוסט 2021.

בזאת באנו על החתום

______________

הרב ניר ורגון       ______________

הרב אליעזר שנקולבסקי אב"ד      ______________

הרב ידידיה לביא

                                   ###