הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

חיוב שוכר עסק שפעילותו נאסרה בימי הקורונה שעזב את המושכר לפני המגפה 80047-2

תקציר

פסק דין זה משלים את פסק הדין הקודם, ובו ישנם חישובים סופיים וסכום לתשלום
print

פסק דין סופי

בעניין שבין

התובעת

בעלת דירה

לבין

הנתבע

שוכר דירה

החלטות מעודכנות

בתאריך ג' בסיון תש"ף 26 במאי 2020 ניתן פסק דין חלקי במחלוקת שבין הצדדים. בפרק ההחלטות נכתב:

השוכר ישלם לבעלת הדירה את דמי השכירות, החל מהתאריך 1.12.19 ועד לתאריך 1.5 סך 12,953.4 ש"ח. (חמישה חודשי שכירות כפול 2,900 ש"ח לחודש, פחות הזיכוי בגלל נגיף הקורונה בסך 1,546.6 ש"ח).

ככל ולא יימצא שוכר עד לתאריך 1.6 - השוכר ישלם עוד 2,900 ש"ח.

ככל ולא יימצא שוכר עד לתאריך 1.7 - השוכר ישלם עוד 2,900 ש"ח.

השוכר ישלם למשכיר את חיובי הארנונה על הנכס  עד לתאריך 1.5 סך 1,575 ש"ח.

ככל ולא יימצא שוכר עד לתאריך 1.6 - השוכר ישלם למשכיר עוד 225 ש"ח.

ככל ולא יימצא שוכר עד לתאריך 1.7 - השוכר ישלם למשכיר עוד 225 ש"ח.

השוכר יצלם את מונה החשמל, וישלם את חיובי החשמל לפי מה שכתוב במונה הנמצא אצלו בעסק. ישלח למשכיר את צילום המונה, וישלם את חיובי החשמל לפי מה שכתוב במונה הנמצא אצלו בעסק.

השוכר לא חייב לצבוע את הנכס.

כל צד ישא בהוצאות עצמו על ייעוץ עם טוען רבני.

המשכיר לא צריך לשלם פיצוי לשוכר על אי מכירת מוניטין וציוד.

השוכר ישלם את הסכום האמור בסעיף 1 תוך 35 יום מהתאריך הנקוב על פסק הדין. לגבי הסכומים בשאר הסעיפים, השוכר יפקיד שיקים אצל המשכיר, לתשלום בתאריך הנקוב בכל סעיף וסעיף.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין תוך 30 יום מהתאריך הנקוב עליו.

בתאריך 6 ביולי הודיע התובע לבית הדין, כי נמצא שוכר חלופי. בהתאם לכך בית הדין מחליט:

השוכר ישלם למשכיר את דמי השכירות, החל מהתאריך 1.12.19 ועד לתאריך 1.6 סך 15,853.4 ש"ח. (שישה חודשי שכירות כפול 2,900 ש"ח לחודש, פחות הזיכוי בגלל נגיף הקורונה בסך 1,546.6 ש"ח).

עבור תשעה ימים עד לתאריך 10.6 - השוכר ישלם דמי שכירות עוד 870  ש"ח.

השוכר ישלם למשכיר את חיובי הארנונה על הנכס  עד לתאריך 1.6 סך 1,800 ש"ח.

עבור תשעה ימים עד לתאריך 10.6 - השוכר ישלם על הארנונה - 67.5 ש"ח.

השוכר יצלם את מונה החשמל, וישלם את חיובי החשמל לפי מה שכתוב במונה הנמצא אצלו בעסק. ישלח למשכיר את צילום המונה, וישלם את חיובי החשמל לפי מה שכתוב במונה הנמצא אצלו בעסק.

השוכר לא חייב לצבוע את הנכס.

כל צד ישא בהוצאות עצמו על ייעוץ עם טוען רבני.

המשכיר לא צריך לשלם פיצוי לשוכר על אי מכירת מוניטין וציוד.

פסק הדין ניתן ביום חמישי, "ז בתמוז תש"ף 9 ביולי 2020.

בזאת באנו על החתום

_______________

הרב מבורך טויטו

_______________

הרב יוסף כרמל אב"ד

_______________

הרב ישועה רטבי