הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

הרב בניהו ברונר

התנגדות שכנים לבנייה ותשלומי איזון לשכנים עבורה 70067
א. דייר בבית משותף שהוסיף יחידת דיור חוקית ללא אישור של שכניו חייב לפצות אותם בגלל הגדלת מספר הדיירים, במקרה זה החיוב היה בשיעור של 2/3 מהנזק שהעריך השמאי. ב. דייר בבית משותף שניצל אחוזי בניה חייב בתש...
קראו עוד
תביעת נזיקין משום בור 68031
אדם נפל בעת קניה בחנות ותבע את בעל החנות על הנזק שנגרם לו. בית הדין פסק כי מעיקר הדין לא ניתן לחייב את בעל החנות כיוון שלא נגרם נזק קבוע אך חייב כפשרה כיוון שבעל החנות לא בטח את הקונים בחנות....
קראו עוד
תביעה נגד אגודה שיתופית על ביוב וחלוקת מגרשים 69009
בית הדין דחה תביעות כנגד כנגד ועד מקומי בהיעדר אחריות ובהיעדר ראיות...
קראו עוד
פנייה לעירייה על בנייה חריגה של שכן 69006
נפסק שמותר לפנות לעירייה ולדווח על בנייה לא חוקית....
קראו עוד
מייצג ומזמין שתובעים בתביעות הדדיות 69067
בית הדין דחה טענות הדדיות לפיצוי על עוגמת נפש...
קראו עוד
שוכר רכב שביצע תאונת דרכים ותובע את חברת ההשכרה 69029
נפסק שנזק בתאונת דרכים הוא בגדר אדם המזיק. עוד נפסק שעל פי החוק והמנהג על חברת השכרה לבטח את רכביה ולהפעיל את הביטוח במקרה שאחד השוכרים היה מעורב בתאונה וגרם לנזק....
קראו עוד
פיצויי פיטורין לעובד שפוטר בעת מילואים 69053
בית הדין קבע שעובד זכאי לזכויות המוקנות לו ע"פ חוק, כמו כן נקבע כי העובד פוטר בשל הרעת תנאי עבודתו, ולכן הוא זכאי לפיצויי פיטורין....
קראו עוד
שכן שבנה על הרכוש המשותף 71106
התובע והנתבע גרים בבית משותף בעל שש קומות, התובע גר בקומה 5 והנתבע באלכסון לו בקומה 4, הנתבע בנה דירה נוספת בקומה 5, מעל דירתו שבקומה 4, ולפני כארבע שנים בנה דירה נוספת מעליה, והכניס לתוכה דייר. לפני ...
קראו עוד
פיטורי עובדת בהריון שיצאה לחופשה ורצתה לחזור 306 72020
התובע הוא בעל דירה בקומת קרקע שקנה את הדירה כאשר היא כוללת תוספת מפח הגבוהה ב-40 ס"מ מהתיקרה של דירתו. התובע מבקש שהנתבע יחתום שהוא מסכים לתוספת הבניה. הנתבע מסכים לאשר בתנאי שגג התוספת יונמך ב-40 ס"מ...
קראו עוד
פיטורי עובדת בהריון כשרצון המעסיק להחזירה 72034
התובעת עבדה במוסד החינוכי במשך כמה שנים, עד שבשנת תשע""ב היא פוטרה למרות הריונה, היא תובעת ביטול הפיטורין וכתוצאה מכך היא תובעת 56,550 ש""ח על משכורות קרן השתלמות ותגמולים, וכמו כן היא תובעת פיצויי פי...
קראו עוד